สปสช.จัดงบฯสมทบแพทย์แผนไทย

เผย! เน้นการนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟู

 สปสช.จัดงบฯสมทบแพทย์แผนไทย

          นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปี 2551 เป็นปีแรกที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณสมทบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมการให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลต่างๆ ในอัตรา 1 บาทต่อประชากร หรือ 46.477  ล้านบาท เมื่อรวมกับงบฯสนับสนุนปี 2550 จำนวน 28.2 ล้านบาท ทำให้มีงบประมาณดำเนินการเรื่องนี้ 74.677 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้จัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยเน้นการนวดเพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งผู้มีสิทธิบัตรทองจะใช้บริการได้ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้น ดังนั้น สถานพยาบาลที่ไม่มีบริการแพทย์แผนไทยก็จะไม่ได้รับงบฯ ทั้งนี้ ใน 6 เดือนแรก มีสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัย และศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ให้บริการแพทย์แผนไทย ที่เกี่ยวกับการนวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ 708 แห่ง มีการใช้บริการกว่า 60,000 ครั้ง

 

          นพ.วีระวัฒน์กล่าวว่า เขตพื้นที่ที่มีการใช้บริการนวดไทยมากที่สุดคือ เขตพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 17,000 ครั้ง จากหน่วยบริการ 122 แห่ง ขณะที่เขตพื้นที่ที่มีการใช้บริการน้อยที่สุดคือ เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ใช้บริการ 600 ครั้ง จากหน่วยบริการ 13 แห่ง เดิมบริการการแพทย์แผนไทย ได้จัดในงบฯเหมาจ่ายรายหัวและอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์หนึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่แล้ว แต่ไม่ได้มีการจัดสรรงบฯ รายหัวให้เป็นการเฉพาะ ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดสรรงบฯ ให้ก็เพื่อต้องการพัฒนาการบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากร เพื่อเป็นการบูรณาการบริการร่วมกับระบบการแพทย์กระแสหลักให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update: 28-07-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code