สปสช.ขึ้นเงินชดเชยผู้ป่วยในรพ.

ที่มา : เดลินิวส์


สปสช.ขึ้นเงินชดเชยผู้ป่วยในรพ. thaihealth


แฟ้มภาพ


สปสช. จัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปี 2562


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึงการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปี 2562 ว่า งบเหมาจ่ายรายหัว ที่เป็นงบค่าบริการผู้ป่วยในปี 2562 สปสช.ได้รับงบฯที่ 1,294.94 บาทต่อหัว หรือ 62,902 ล้านบาท และจ่ายชดเชยตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเวอร์ชั่น 5 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน บริการสาธารณสุข สปสช. ยังไม่ได้ขยับไปเวอร์ชั่น 6 เพราะอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทบหน่วยบริการ ขณะที่อัตราการชดเชย ค่าบริการตามน้ำหนักสัมพัทธ์ หรือการจ่ายตามความยากง่ายของการรักษาโรค ได้กำหนดอัตราขั้นต่ำ สำหรับบริการผู้ป่วยใน (ในเขต) 8,050 บาท ต่อความยากง่ายของโรค และคงที่ตลอดทั้งปี เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่จ่าย 8,000 บาท ทั้งนี้มีการคาดการว่าหากจัดสรรงบผู้ป่วยใน ตามยอดที่ได้รับงบฯมา หน่วยบริการจะได้รับงบฯที่ 8,377 บาท ต่อความยากง่ายของการรักษาโรค


นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการใช้บริการนอกเขตสปสช. กำหนดอัตราจ่ายอยู่ที่ 9,600 บาท ต่อความยากง่ายฯ พร้อมกันนี้ยังได้กันงบฯจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อปรับเกลี่ยให้กับหน่วยบริการเพิ่มเติม กรณีอัตราจ่ายชดเชย ต่ำกว่าที่กำหนดด้วย หากปลายปีงบประมาณที่กันไว้ยังคงเหลือ จะมีการกระจายไปยังเขตต่าง ๆ เพื่อส่งกลับคืนให้กับหน่วยบริการเช่นเดิม

Shares:
QR Code :
QR Code