สนอ.ออกหน่วยเคลื่อนที่แนะนำต้านฝุ่นPM 2.5

ที่มา : แนวหน้า


สนอ.ออกหน่วยเคลื่อนที่แนะนำต้านฝุ่นPM 2.5 thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักอนามัยจัดกิจกรรมลดผลกระทบฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังให้กับประชาชน


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์“ออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุข” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาว่า กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM 2.5 รวมทั้งให้บริการด้านสุขภาพ อาทิ การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จัดนิทรรศการให้ความรู้ สาธิตวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องตลอดจนการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 


ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งข้อมูลจากสถานีวัดสภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษทางอากาศตรวจพบระดับค่าของฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินมาตรฐาน50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เมื่อหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไป จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะต่างๆ ลดลง เช่น ปอด หัวใจ เป็นต้น 


โดยสำนักอนามัยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตบางรัก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม ณ ชุมชนมาตานุสรณ์ สำนักงานเขตบางคอแหลม และชุมชนพิพัฒน์ 2 สำนักงานเขตบางรัก พร้อมขอแนะนำวิธี

ปฏิบัติตนตามหลัก 4 วิธี คือ ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง ย้ำเตือนตนเองต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และจำกัดเวลาในการทำกิจกรรมที่ออกนอกบ้านหรืออาคารให้น้อยลงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กและผู้สูงอายุ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ