สนช.แก้กม.จราจร ขับช้าแช่ขวาเจอปรับ เมาปั่นจักรยานก็โดน

ที่มา : แนวหน้า


สนช.แก้กม.จราจร ขับช้าแช่ขวาเจอปรับ เมาปั่นจักรยานก็โดน thaihealth


แฟ้มภาพ


“สนช.”รับหลักการร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก เล็งแก้กฎหมายหาช่องฟันพวกขับช้า-รถบรรทุกหนัก ที่ชอบแช่เลนขวา เพราะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ


นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ…โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลว่า เพื่อแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและเพื่อเป็นมาตรการเพิ่มระเบียบวินัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาที่ปรับให้สัมพันธ์กับกรณีที่จะให้มีใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย


นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสนช. อภิปรายถึงการตรวจสอบรถที่ทำผิดกฎจราจรผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) และออกใบสั่งเพื่อเสียค่าปรับว่า ที่ผ่านมาพบว่าใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากผู้ที่ได้รับใบสั่งปฏิเสธว่าเป็นผู้กระทำหรือผู้ขับขี่ในช่วงเวลาที่กล้องจับว่ากระทำผิด ดังนั้น ควรพิจารณาหามาตรการรองรับ ส่วนกรณีที่กล้องจับรถที่กระทำผิดเพราะวิ่งคร่อมเส้นทึบเพราะมีเหตุจำเป็นหรือเพราะเหตุฉุกเฉินนั้นควรพิจารณามาตรการรองรับด้วย และขอให้หารือเป็นข้อตกลงเดียวกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก


ด้าน นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช. อภิปรายว่า ขอเสนอให้เขียนมาตรการรองรับกรณีที่พบการทุจริตจากกรณีการชำระค่าปรับตามใบสั่งด้วย รวมถึงให้แก้ไขคำนิยามว่าด้วยใบอนุญาตขับขี่ที่เชื่อมโยงกับใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย


ขณะที่ สนช.อีกกลุ่มหนึ่งอภิปรายเพื่อขอให้กำหนดมาตรการเอาผิดและลงโทษผู้ขับขี่รถช้าแต่วิ่งในเลนจราจรด้านขวาด้วย เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการแซงรถ เพราะช่องทางซ้ายสุดเป็นพื้นที่จราจรสำหรับรถที่วิ่งช้า รวมทั้งหามาตรการลงโทษรถบรรทุกที่บรรทุกหนักแต่วิ่งในเลนด้านขวาด้วย


พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะคณะทำงานแก้ปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ชี้แจงว่า ประเด็นปฏิเสธใบสั่งจากตำรวจจราจรหรือใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์สามารถทำได้ เพราะใบสั่งเป็นเพียงใบกล่าวหา ไม่ใช่คำพิพากษา แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยตำรวจหลังปฏิเสธใบสั่ง ขณะที่มาตรการชำระค่าปรับนั้น ยังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงชำระค่าธรรมเนียม ไม่ใช่มาตรการลงโทษ ดังนั้น เมื่อมีการตัดแต้มบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนถูกเพิกถอนใช้ใบอนุญาตขับขี่แล้ว ต้องหาวิธีคืนแต้มผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรของกรมการขนส่งทางบกและ สตช.ด้วย และต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ตระหนักว่าไม่ควรทำผิดกฎจราจรอีก


พล.ต.ต.เอกรักษ์ ชี้แจงอีกว่า สำหรับกรณีการพกใบอนุญาตขับขี่นั้น ตามที่ร่างกฎหมายกำหนดให้พกติดตัวไว้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกระบุให้สามารถใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น ต้องแก้ไขร่างกฎหมาย หากไม่เกินหลักการควรจะแก้ไขจากให้พกติดตัวเป็นการแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเรียกตรวจ แต่หากการแก้ไขเป็นเนื้อหาที่เกินหลักการ คงต้องส่งไปยัง ครม.เพื่อขออนุมัติอีกครั้ง ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับขี่ เป็นเพียงการรับรองสถานะภาพของผู้ที่ขับรถได้ มากกว่าการควบคุมขับขี่ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ในอนาคตอาจไม่ต้องพกใบขับขี่ เพราะข้อมูลทั้งหมดจะบรรจุในบัตรประจำตัวประชาชนที่กำกับโดยเลขประจำตัว 13 หลัก


พล.ต.ต.เอกรักษ์ ชี้แจงด้วยว่า สำหรับบทบัญญัติที่เพิ่มเติมว่า ห้ามผู้เมาสุราหรือของมึนเมาย่างอื่นขี่จักรยานนั้น เพื่อแก้ปัญหากรณีที่เจ้าพนักงานจับผู้เมาสุราขณะขี่จักรยาน ซึ่งเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการ ศาลสั่งไม่ฟ้อง เพราะตามกฎหมายไม่ระบุไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่ขี่จักรยานบนทางสาธารณะและอยู่ในอาการมึนเมา อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการปรามไม่ให้ก่ออันตราย เพราะลงโทษเป็นค่าปรับเพียง 500บาท


สำหรับปัญหาการขับรถช้าในเลนขวานั้น จะพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงโดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วตามพรบ.จราจรทางบกให้เหมาะสมตามสภาพการจราจรและยานพาหนะ โดยเบื้องต้นเสร็จไปแล้ว95% สาระสำคัญคือ จะเพิ่มความเร็วบนถนนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด่วนและทางปกติ ส่วนผู้ที่ขับช้าแต่อยู่ในเลนขวาสุดนั้น จะกำหนดความเร็วผู้ที่ขับรถอยู่ในช่องทางขวาสุดเพื่อแก้ปัญหามนุษย์ลุง มนุษย์ป้า ที่ขับช้าแต่แช่เลนขวา โดยจะต้องถูกใบสั่ง

Shares:
QR Code :
QR Code