สธ.ไฟเขียว อสม.เจาะเลือดตรวจเบาหวานได้

 

สธ.ออกระเบียบไฟเขียว อสม.เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจเบาหวานได้ เปิดกว้างให้ทุกจังหวัดจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน อสม.13 รายการ

นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา เพื่อสนับสนุนแก่อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม.ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานในประเทศ จังหวัดละ 2 ล้านบาท ว่าภายหลังที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปทบทวนความจำเป็นและระเบียบรองรับการปฏิบัติงานของ อสม.ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยได้ไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข เห็นตรงกันว่า โรคเบาหวานยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ และมีแนวโน้มเกิดในผู้อายุน้อยลง กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ปรับระบบการเฝ้าระวังจากเดิมในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปเป็นตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปซึ่งมีประมาณ 45 ล้านคนเพื่อป้องกันปัญหาแต่เนิ่นๆ ขณะเดียวกัน ได้จัดอบรม อสม.ให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญเบาหวาน จำนวน 8 หมื่นคน สนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้ อสม.เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน เพราะฉะนั้น สมควรสนับสนุนเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ อสม.ด้วย

รองปลัด สธ.กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ เพื่อให้ อสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์และแพทยสภา สามารถเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วและตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก สธ.ภายใต้การควบคุมดูแลและการควบคุมคุณภาพของนักเทคนิคการแพทย์หรือแพทย์ มีผลใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ดังนั้นจากนี้ไป อสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 นอกจากนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ส่งหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ให้พิจารณาจัดซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา หรือแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือดได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่มีชุดตรวจน้ำตาลในเลือดอยู่แล้ว ก็เปิดกว้างให้สามารถจัดหาอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นซึ่งมี 13 รายการ ได้แก่ 1.ชุดตรวจน้ำตาลในเลือด 2.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 3.กระเป๋าใส่เครื่องมือ 4.เครื่องชั่งน้ำหนัก 5.ปรอทวัดไข้ 6.เทปวัดรอบเอวหรือชนิดที่สามารถเทียบค่าดัชนีมวลกายได้ 7.เทปหรืออุปกรณ์วัดส่วนสูง 8.แผ่นวัดสายตา 9.กรรไกร 10.ถุงมือ หรือหน้ากากอนามัย 11.ชุดอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้น 12.โทรโข่งหรือเครื่องขยายเสียงชนิดพกพา และ 13.แผ่นตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ โดยปลัดกระทรวงได้กำชับให้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดซื้อ และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุโดยเคร่งครัดต่อไป และรายงานความคืบหน้าต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ