สธ.แนะ 5 มาตรการ ป้องกันฝุ่นละออง

 ที่มา : คมชัดลึก


สธ.แนะ 5 มาตรการ ป้องกันฝุ่นละออง thaihealth


แฟ้มภาพ


ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกียวข้อง แนะ 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องมาตรการป้องกันมลพิษและการดูแลสุขภาพประชาชน


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5) ในอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน(ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาด เล็กกว่า 10 ไมครอน ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ และรู้สึกห่วงใยในสุขภาพของประชาชนอย่างยิ่ง


ทั้งนี้ได้มีการเฝ้าระวังติดตาม สถานการณ์ฝุ่นละออง รวมถึงเฝ้าระวังประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบฝุ่นละออกจนเกิดโรคทางระบบเดินหายใจซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรงหรือผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือการเสียชีวิต โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง และโรคปอดอักเสบแนวโน้มคงที่


อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ได้เกินค่าในทุกพื้นที่ และพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐานก็ไม่ได้ค่าสูงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด


ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมี 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ในการดูแลสุขภาพประชาชน คือ1.หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2.ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง ทำความสะอาดบ้านทุกวัน 3.ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น หรือใช้ผ้าชุบน้ำปิดหมาดป้องกันฝุ่น 4.เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน และ 5.ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ


พร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัด เฝ้าระวังและรายงาน 4 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเยื่อบุตาอักเสบ และโรคผิวหนัง ที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งติดตามจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน และให้เจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในวันที่มีค่าฝุ่นสูง


 ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรงดออกจากบ้าน หรืออาคาร หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมนอกอาคาร ขอให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆหรือหน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กมาปิดจมูกและปาก ดื่มน้ำมากๆ และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหักโหมในที่ที่มีฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน กลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็กจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากพบอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Shares:
QR Code :
QR Code