สธ.แนะเตรียมตัวปั่นจักรยาน

ที่มา :  ข่าวสด


สธ.แนะเตรียมตัวปั่นจักรยาน thaihealth


แฟ้มภาพ


ทั่วประเทศคึกคัก ซ้อมปั่นจักรยาน ในโครงการ 'Bike อุ่นไอรัก'เตรียมความพร้อม 9 ธ.ค. นี้ ขณะที่ กทม.ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดทางเท้าและสาธารณูป โภค รวมถึงปรับภูมิทัศน์คู คลอง แม่น้ำ ตลอดเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก ด้านปลัด สธ.แนะวิธีเตรียมความพร้อมก่อนร่วมปั่นจักรยาน


เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนา คูคลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น


วันเดียวกัน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดทางเท้าและสาธารณูปโภคบนทางเท้า รวมถึงปรับภูมิทัศน์ คู คลอง แม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก 2018 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางไป-กลับประมาณ 26 กิโลเมตร จากพระลานพระราชวังดุสิตถึงถนนสุขสวัสดิ์ สุดเขตกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ตลอดจนเพื่อเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาดของทางเท้า แม่น้ำ คู คลองในเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก 2018 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดกิจกรรมเสด็จฯ ทรงจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก 2018" ในพิธีเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันที่ 9 ธ.ค. ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานและทรงจักรยานในเส้นทางดังกล่าว โดยการปั่นจักรยานในครั้งนี้จะผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 16 คลอง ประกอบด้วย คลองผดุงกรุงเกษม คลองบางลำพู คลองโอ่งอ่าง คลองมหานาค คลองหลอด คลองสมเด็จเจ้าพระยา คลองบางใส้ไก่ คลองดาวคะนอง คลองบางปะแก้ว คลองบางพึ่ง คลองสำเหร่ คลองบางปะกอก คลองราษฎร์บูรณะ คลองบางน้ำซน คลองบางสะแก และคลองแจงร้อน


สำหรับกิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) จิตอาสาพระราชทานกว่า 1,300 คน ร่วมพิธีเปิดงานและปฏิญาณตน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" จากนั้นคณะผู้บริหารกรุงเทพ มหานคร ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์และทาสีราวเหล็กกันตก ปรับภูมิทัศน์คลองบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 8 โซน และมีจิตอาสาพระราชทานจำนวน 3,820 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมตลอดเส้นทาง ประกอบด้วยทำความสะอาดป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายชื่อถนน ป้ายต่างๆ ทำความสะอาด คู คลอง ซ่อมแซมและทาสีราวเหล็กกันตก ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมคลองในพื้นที่กิจกรรมฯ ถ่ายเทและบริหารจัดการน้ำในคลองให้มีคุณภาพน้ำที่ดีและปลอดภัย เตรียมความพร้อมในการป้องกัน น้ำท่วมกรณีมีฝนตกในพื้นที่ และเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้า


ขณะเดียวกัน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์รองรับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค. ว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้แก่ แพทย์ประจำพระองค์ กองแพทย์หลวง โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดเหล่าทัพ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู รวมถึงจิตอาสาดูแลจัดบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ให้ปลอดภัย ทั้งการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไป เจ็บป่วยฉุกเฉิน การส่งต่อส่งกลับโดยมีแผนการจัดการบริการสำหรับเส้นทางปั่น ดังนี้


กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบบริการทางการแพทย์ไว้รองรับ ดังนี้ 1.จัดทีมแพทย์พร้อมชุดปฐมพยาบาลประจำจุดลงทะเบียน/จุดรวมพล/จุดพักบนเส้นทางผ่านของขบวนจักรยานทุก 500 เมตร ตลอดเส้นทาง 2.จัดทีมแพทย์/พยาบาลเคลื่อนที่ปั่นตามขบวนจำนวน 60 คน พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ชุดทำแผล และวิทยุสื่อสาร 3.จัดรถพยาบาลฉุกเฉินเตรียมพร้อมตลอดเส้นทางกว่า 200 คัน เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และส่งกลับตามเส้นทางปั่นที่ได้วางแผนร่วมกับทางตำรวจและทหาร และ 4.เตรียมโรงพยาบาลที่จะรับส่งต่อ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อประสานงานการดูแลประชาชนทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในส่วนกรุงเทพมหานครให้กรมการแพทย์เป็นแกนหลักประสานการทำงานกับกองอำนวยการร่วม ส่วนภูมิภาคให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ยืนยันจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


กระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการวัดความดันโลหิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทุกคนที่จุดลงทะเบียนและขอแนะนำผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปั่น ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ปั่นเป็นประจำ ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ควรพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และขณะปั่นหากรู้สึกเหนื่อย เพลียให้หยุดพักทันที และแจ้งให้ทีมแพทย์ดูแลทันทีเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดการปั่นจักรยาน พกลูกอมติดตัว ดื่มน้ำระหว่างปั่นเพื่อชดเชยเหงื่อที่เสียไป หากมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาพกติดตัวตลอดเวลา และไม่สร้างความเสี่ยงขณะปั่น คือไม่แซงหรือถ่ายรูปตนเอง


ส่วนที่ จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 15.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาว จ.นครราชสีมา กว่า 500 คน ซ้อมปั่นจักรยานในโครงการ "Bike อุ่นไอรัก" โดยการซ้อมปั่นจักรยานครั้งนี้ ได้มีจุดเริ่มต้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลังจากนั้นจะปั่นออกไปบนถนนสาย 304 ราชสีมา-ปักธงชัย เลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเส้นทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นถนนแอสฟัลติกที่ราบเรียบ ผ่านอุโมงค์ต้นไม้หอสุรนภา สระน้ำสามเสน กลับออกมาเส้นทางเดิม ถึงเส้นชัยที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ซึ่งบรรยากาศการซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีรถพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราช เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก 31 หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง คอยดูแลความปลอดภัยของนักปั่นอย่างใกล้ชิด


ที่ จ.พิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร พร้อมด้วยชาวพิจิตรประมาณ 500 คน ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริงตามเส้นทางปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ระยะทาง 23 กิโลเมตร เริ่มต้นที่บริเวณหน้ามุขอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการจัดรูปขบวนปั่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการเตรียมความพร้อมและหาข้อบกพร่อง เพื่อที่จะนำไปแก้ไขให้การปั่นจริงในวันที่ 9 ธ.ค. นี้ เป็นการปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรักของจังหวัดพิจิตร ที่งดงาม สมบูรณ์และประทับใจชาวไทยทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ