สธ. เลือกศิลปิน ‘อาร์เอสฯ’พรีเซ็นเตอร์ ‘วันงดดื่มสุราฯ’

ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาจะมาถึง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายงดเหล้า จัดงานรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2554” ภายใต้คำขวัญ “พลังสร้างสรรค์ พลังคนรุ่นใหม่ ห่างไกลแอลกอฮอล์”

 

พรีเซนเตอร์งดเหล้า

แจ็ค-จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม, มาร์กี้-ราศี บาเรนซิเอก้า และ โป๊บ-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ

 

เลือกศิลปินจากค่ายอาร์เอสฯ แจ็ค-จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม, มาร์กี้-ราศี บาเรนซิเอก้า และ โป๊บ-ธนวรรธน์วรรธนะภูติ นักแสดงช่อง 3 เป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทั้งสามพรีเซ็นเตอร์ร่วมกันเผยว่า

 

“ในฐานะพรีเซ็นเตอร์จึงขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติห่างไกลแอลกอฮอล์ด้วยการลด ละ เลิก สุรา โดยอย่าให้แอลกอฮอล์ทำร้ายเราเพราะหลงผิดคิดว่าการดื่มสุรา เป็นเรื่องเท่เพราะจริงๆ แล้วมีแต่จะทำลายเรา ดังนั้นเพื่อสุขภาพของตัวเอง และเพื่อให้สังคมปลอดสุราจึงควรงดดื่มไปเลยเพราะพิษของสุรามีมากมาย ทั้งทำให้ขาดสติ ขาดความยั้งคิด และก่อให้เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งอาชญากรรมทางสังคมอีกด้วย จึงขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสร้างพลังห่างไกลแอลกอฮอล์กันครับ”

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code