สธ.เร่งสำรวจความเสียหายจากพายุ “ปาบึก”

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


สธ.เร่งสำรวจความเสียหายจากพายุ “ปาบึก”  thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข เร่งสำรวจและฟื้นฟูสถานบริการที่เสียหายจากพายุ “ปาบึก” เบื้องต้นพบเสียหาย 90 กว่าแห่ง เพื่อให้เปิดบริการได้เต็มที่ 100% พร้อมส่งทีมสุขภาพจิต ควบคุมป้องกันโรคฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เข้าดูแลประชาชน ให้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย


          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ส่วนกลาง ติดตามสถานการณ์และการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้บริหารใน 16 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอทางไกลและให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้มีรายงานหน่วยบริการที่ได้รับความเสียหายจากพายุ “ปาบึก” 92 แห่ง ต้องได้รับการซ่อมแซมเร่งด่วน 29 แห่ง  เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ 100% ความเสียหายส่วนใหญ่เล็กน้อย เช่น หลังคา โรงรถ ต้นไม้ล้ม ทั้งหมดเปิดให้บริการได้ตามปกติ มี 1 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านปลายทราย จ.นครศรีธรรมราช ได้ย้ายไปให้บริการที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนประชานุกูล คาดว่าพรุ่งนี้จะกลับมาเปิดบริการที่ รพ.สต. ได้ตามปกติ


          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้ส่งทีมไปช่วยพื้นที่ประสบภัยดูแลประชาชนในระยะฟื้นฟู 4 ประเภท ส่วนใหญ่เป็นทีมจากพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ 1) ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  2) ด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาด 3) ด้านสุขอนามัยสภาพแวดล้อม 4) ด้านสุขภาพจิต โดยทำงานร่วมกับคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต. และอสม. นอกจากนี้ยังได้กำชับให้สื่อสารกับประชาชนผู้ประสบภัยให้สังเกตความเสี่ยงที่มาหลังน้ำลด เช่น ไฟดูด สัตว์มีพิษ ไข้หวัด ตาแดง โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ และโรคฉี่หนู เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนผู้ประสบภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านได้


          ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ได้จัดทีมเมิร์ท (MERT : Medical Emergency Response Team) 1 ทีม  ทีมมินิ-เมิร์ท (mini- MERT) 25 ทีม  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมยา เวชภัณฑ์ 11 ทีมใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ชุมพร จัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 40,800 ชุด ยาทาน้ำกัดเท้า 8,800 หลอด เสื้อชูชีพ 780 ตัว รองเท้าบู๊ท 120 คู่ เจลล้างมือ 2,000 หลอด หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น  และรถสื่อสารสั่งการเคลื่อนที่เฉพาะกิจ 2 คัน โดยโรคที่พบมากที่สุดคือ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย น้ำกัดเท้า โรคระบบทางเดินอาหาร ตาแดง ส่วนด้านสุขภาพจิตส่วนใหญ่ยังไม่พบมีภาวะเครียดหรือซึมเศร้า แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง นอกจากนี้ขอให้สำรวจยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็น หากไม่เพียงพอขอรับการสนับสนุนได้ที่ส่วนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง


          “ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกคนที่ปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ทำให้ประชาชนได้รับการบริการเป็นอย่างดี ช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลด ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนมีอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้ง 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code