สธ. เร่งสร้างความรอบรู้ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ที่มา :  ไทยโพสต์


สธ. เร่งสร้างความรอบรู้ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างความตระหนักรับรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 จัดทำชุดความรู้ที่ถูกต้อง ให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ช่วยกันรณรงค์ลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ


การเปิดเสวนา เรื่อง "ฝุ่นละออง PM 2.5 ปัญหาสุขภาพและแนวทางการแก้ไข" ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขต่อปัญหาสุขภาพ ฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อลดผลกระทบสุขภาพประชาชนจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในกทม.และปริมณฑล โดย 1.เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ระดับกระทรวงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ 2.เร่งสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน สื่อสารความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อหลัก สื่อโซเชียล เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 3.ให้ความรู้เชิงรุก จัดทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกให้ความรู้ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงเช่น ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 4.จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อจัดทำชุดความรู้ที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและกลุ่มเสี่ยง 5.รณรงค์สร้างความตระหนักแก่ประชาชน เด็กนักเรียน ลดการเผาขยะในที่โล่งแจ้งในเขตกทม.และปริมณฑล ไม่ใช้รถควันดำ 6.เฝ้าระวังผู้ป่วย โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ในโรงพยาบาลเครือข่ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 22 แห่ง และ 7.เตรียมโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งให้พร้อมดูแลประชาชน


ทั้งนี้ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนายแพทย์สุขุม ยังได้ลงพื้นที่สำนักงานเขตราชเทวีและด่านการทางพิเศษดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์แจกหน้ากากอนามัย พร้อมทั่งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื่นที่และประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา โดยแนะนำว่าอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ปัญหาฝุ่นละอองสิ่งสำคัญคือการป้องกันตัวเองไม่ให้ร่างกายไปสัมผัสกับฝุ่นละออง พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก เพราะภาวะที่ฝุ่นละอองที่มีจำนวนมากๆ นั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งวันแต่จะเกิดเป็นช่วงเวลาโดยจะเกิดขึ้นมาในช่วงเช้า ดังนั้นช่วงเช้าของวันหากอยู่ในบ้านยังไม่ต้องเปิดประตูหน้าต่าง เพราะอาอาศหนักจะทำให้ฝุ่นละออกลงตกมาอยู่ที่พื้นได้ และควรช่วยกันลดปริมาณฝุ่นควันจากการเผาขยะ การขับรถควันดำ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนอย่าให้มีฝุ่นละอองโดยการเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำ อย่าใช้การกวาดเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย ถ้าไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากก็สามารถใช้หน้ากากธรรมดาช่วยลดการสูดดมฝุ่นละอองเข้าไปได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องออกไปทำงานในจุดที่มีฝุ่นละอองจำนวนมากเป็นเวลานานๆ หรือต้องทำงานกลางแจ้ง เช่น ตำรวจจราจรหรือ ทำงานการทางพิเศษ แนะนำให้ใช้หน้ากากพิเศษ N95 และต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วยเพื่อผลในการป้องกัน


นายแพทย์สุขุม ยังกล่าวอีกว่า อีกเรื่องที่สำคัญคือผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกลุ่มที่เสี่ยงเช่นผู้ที่เป็นโรคเรื่อรัง เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคความดัน โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้เด็ก หรือสตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ หากสัมผัสกับฝุ่นละอองอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกายได้ไวและมาก ถ้าหากมีอาการผิดปกติเช่นแน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หายใจลำบากหอบเหนื่อยง่ายหายใจมีเสียงหวีดๆ ต้องรีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับบริการรักษาทันที


"ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลการดูแลตนเองจากเว็บไซต์ กรมอนามัย ww.anamai.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ ภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) เพื่อดูระดับความเสี่ยงในพื้นที่และวิธีการปฏิบัติตัว"

Shares:
QR Code :
QR Code