สธ.เฝ้าระวัง “โรคฉี่หนู-ไข้เลือดออก” หลังน้ำลดต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

 

 
       สธ.สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฟื้นฟูความปลอดภัยสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด เฝ้าระวังโรคฉี่หนู ไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อเนื่อง 15 วัน เผยผลจากน้ำท่วมที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 10 ตุลาคม 2555 มีผู้ป่วยทั้งหมด 69,005 ราย ไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้น มีผู้เสียชีวิต 16 ราย โดย 14 รายเสียชีวิตจากน้ำท่วม
 
          วันที่ 11 ตุลาคม 2555 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่า ขณะนี้ยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน 11 จังหวัด เช่น ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ราชบุรี ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และส่งทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. เยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ผลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 10 ตุลาคม 2555 มีผู้ป่วยทั้งหมด 69,005 ราย ไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้น มีผู้เสียชีวิต 16 ราย เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม 14 ราย โดย 13 รายเสียชีวิตจากการจมน้ำ และถูกไฟดูด 1 ราย สำหรับในพื้นที่น้ำลดแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูความปลอดภัยสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด และเฝ้าระวังโรคติดต่อหลังน้ำลด โดยเฉพาะโรคฉี่หนู ไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อเนื่อง 15 วัน
 
          ด้านนายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานวอร์รูมฯกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงที่น้ำลด จะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงโรคฉี่หนู และไข้เลือดออก เนื่องจากจะมีน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ เช่นกล่องโฟมใส่อาหาร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และตามพื้นดินที่ยังมีน้ำขังหรือเป็นดินโคลนเฉอะแฉะ อาจมีเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสซึ่งอยู่ในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด โดยเฉพาะหนู คนมักติดเชื้อขณะเดินย่ำดินโคลน เชื้อจะเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผล หรือรอยถลอก ทั้ง 2 โรคนี้อาการจะใกล้เคียงกันและเป็นได้ทุกวัย คือมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าว และกินยาลดไข้หรือเช็ดตัวแล้ว อาการยังไม่ดีขึ้นใน 2 วันขอให้สงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคเหล่านี้ได้ อย่าซื้อยากินเอง และไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง  เพราะหากไปรับการรักษาช้าโรคอาจรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้
 
          นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า ในการป้องกันโรคฉี่หนู ขอให้ประชาชนใส่รองเท้าป้องกันการเกิดบาดแผล หรือลดการสัมผัสน้ำที่ท่วมขังและดินโคลน  โดยเฉพาะผู้ที่ทำความสะอาดบ้านเรือนขอให้สวมถุงมือยางและใส่รองเท้าบู๊ท เก็บขยะและเศษอาหารใส่ถังที่มีฝาผิดสนิท เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู อาหารที่ค้างมื้อต้องเก็บใส่ตู้กับข้าว ตู้เย็น หรือมีฝาชีครอบ นำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง  และล้างผักสดที่เก็บจากทุ่งนา หรือจากแปลงผักด้วยน้ำสะอาดหลายครั้งก่อนรับประทาน ส่วนการป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอให้ประชาชนเก็บกวาดบ้านเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาด เก็บเศษภาชนะหรือวัสดุต่างๆที่อยู่ในน้ำขึ้นจากน้ำ รวมทั้งเศษภาชนะที่มีน้ำขังนำไปทำลาย ส่วนภาชนะที่เก็บน้ำในบ้านให้ปิดฝาให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในจานรองกระถางต้นไม้ จานรองขาตู้ แจกันไม้ประดับทุก 7 วัน และนอนในมุ้งป้องกันยุงกัด ทั้งกลางวันและกลางคืน
 
 
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
 
Shares:
QR Code :
QR Code