สธ.เผยโจ๋ไทยดื่ม-สูบพุ่ง

พบเป็นเยาวชนกว่า 2 ล้านคน

 

          สธ.เปิดผลสำรวจพฤติกรรมการ ดื่ม สูบ พบจำนวนวัยรุ่นพุ่งสูง ระบุ ในช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไปมีถึง 14 ล้านคน เป็นเยาวชนกว่า 2 ล้านคน รมช.สธ.เผย อายุเฉลี่ยเริ่มดื่ม 17.2 ปี เริ่มสูบ 16.8 ปี

สธ.เผยโจ๋ไทยดื่ม-สูบพุ่ง 

          นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2550 พบพฤติกรรมการสูบบุหรี่พร้อมกับดื่มแอลกอฮอล์ในคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 14.7% หรือ 8 ล้านคน จาก 51.2 ล้านคน ส่วนยอดผู้สูบบุหรี่ในขณะนี้มี 10.8 ล้านคน ผู้ดื่มแอลกอฮอล์มี 14.9 ล้านคน ทั้งนี้กลุ่มวัยทำงานอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมการดื่มสูงกว่ากลุ่มอื่น ส่วนกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นมีแนวโน้มการดื่มมากขึ้น โดยพบ 22% หรือกว่า 2 ล้านคน

 

          นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รมช.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ยังพบพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในคนไทยที่เร็วขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของผู้ดื่มเริ่มที่ 17.2 ปี ผู้สูบเริ่มที่ 16.8 ปี ทั้งนี้ในปี 2554 สธ.จะตั้งศูนย์ประสานงานควบคุมป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างประเทศขึ้น เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นสากล ส่วนบุหรี่จะให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

 

          นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายให้กรมควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างจริงจัง

 

          อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นผู้กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสุราและบุหรี่ โทร 0 2590 3342 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ โทร 0 2580 9264 กรมควบคุมโรค โทร 1422 กทม. โทร 1555 ส่วนต่างจังหวัดแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

update:28-07-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ