สธ.เผยเด็กไทยต่ำ 17 ติดยาพุ่ง 12 เท่าในรอบ 5 ปี

 

 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย น่าเป็นห่วงเด็กไทยอายุ 7-17 ปี เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากพบมากถึง 11,782 คนที่มาเข้าบำบัดโดยเพิ่มขึ้น 12 เท่าเมื่อเทียบปี 49…

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2553– 31 ก.ค. 2554 รวม 10 เดือน มีผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด 93,422 คน ประกอบด้วย บำบัดโดยระบบสมัครใจ 25,598 คน ระบบบังคับบำบัด 59,389 รายและบำบัดในระบบต้องโทษ 8,434 ราย ส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 92 ที่เหลือเป็นหญิงโดยเป็นผู้เสพติดอย่างรุนแรงมากถึง 2,195 คน ยาเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือยาบ้า ร้อยละ 83 ใช้วิธีเสพโดยการสูดดม กลุ่มอาชีพที่ใช้ยาเสพติดมากที่สุดคือรับจ้างร้อยละ 45 รองลงมาคือ ว่างงานร้อยละ 22 เกษตรกรร้อยละ 11 นักเรียนร้อยละ 10

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดพบว่า กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ มีอายุ 18-24 ปี โดยเป็นเยาวชน จำนวนมากถึงร้อยละ 50 รองลงมาคืออายุ 25-29 ปีร้อยละ 19 กลุ่มที่มีแนวโน้มใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างน่าเป็นห่วงคืออายุ 7-17 ปี พบมากถึง 11,782 คนหรือร้อยละ 13 ของผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด เฉลี่ยใน 1 ใน 8 คน ซึ่งสถิติดังกล่าวเพิ่มขึ้น 12 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2549

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code