สธ.เปิดสวนสมุนไพ ให้ ปชช.ศึกษาฟรี

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


สธ.เปิดสวนสมุนไพ ให้ ปชช.ศึกษาฟรี thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทย ดังนั้นการป้องกันและดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ


          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของคนไทย ดังนั้นการป้องกันและดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการใช้สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนที่สามารถช่วยลดผลข้างเคียง และการใช้ยาไม่สมเหตุผลได้


          นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม และคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและพืชสมุนไพรไทยอีกด้วย ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จึงขอเชิญชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ด้านสมุนไพรไทยได้ฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560


          นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เพื่อให้คนไทยสามารถนำสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 3 แห่ง เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อวิจัยและอนุรักษ์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป เช่น ที่สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ได้มีการปลูกต้นซิงโคนาเพื่อศึกษาวิจัยการรักษาโรคมาลาเรีย เป็นต้น ดังนั้นประชาชนที่เข้าไปท่องเที่ยวในสวนสมุนไพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จะได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับหนังสือเกี่ยวสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นน้ำมันหอมสมุนไพร เจลล้างมือ เป็นต้น-

Shares:
QR Code :
QR Code