สธ.เตรียมส่งทีมจิตแพทย์ลงพื้นที่ติดตาม 13หมูป่า

ที่มา : แนวหน้า


สธ.เตรียมส่งทีมจิตแพทย์ลงพื้นที่ติดตาม 13หมูป่า thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.เตรียมส่งทีมจิตแพทย์ลงพื้นที่ติดตาม 13 หมูป่าหลังกลับบ้านไปพักฟื้น 1 สัปดาห์


นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวว่า กระบวนการดูแลเด็กทั้ง 13 คนจากนี้จะมีการส่งทีมจิตแพทย์ไปติดตามอาการ หลังจากกลับบ้านไปพักฟื้น 1 สัปดาห์ โดยมีการประสานร่วมกับทางโรงเรียนให้ช่วยดูแล เพื่อสังเกตพฤติกรรมของเด็ก การใช้ชีวิตปกติกับเพื่อน หรือคนใกล้ชิด จากนั้นจะติดตามเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม จากนั้นจะแบ่งการติดตามเป็น 6 เดือนครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ตามที่ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ให้คำแนะนำ และก่อนที่จะให้น้องๆ กลับบ้าน ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ให้คำแนะนำและฝึกอบรมเด็กให้เป็นคนคิดบวก มองโลกในแง่ดี ร่วมกับการฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง และคนใกล้ชิดที่เป็นญาติสายตรงของเด็กทั้ง 13 คน รวม 52 คน


ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับน้องๆ ทั้ง 13 คน ร่วมกับการประเมินร่างกายและจิตใจ พบว่า ดูเป็นปกติดี น้องๆ มีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง ตลอดเวลาที่อยู่ภายในถ้ำมีความหวัง เห็นได้จากความพยายามในการขุดถ้ำ ซึ่งตรงกับหลักสุขภาพจิตของคนที่จะผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ต้องอึด ฮึด สู้ แต่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ปัจจุบันต้องอาศัยคนรอบข้าง และทัศนคติพื้นฐานของจิตใจที่ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code