‘สธ.’เตรียมพร้อม อสม.ล้านคนรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ

สธ.’ เปิดอบรม อสม.กว่าล้านคน รับมือภัยพิบัติธรรมชาติ และป้องกันโรคติดต่อระบาดพร้อมเตรียมสำรวจกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลช่วยเหลือพิเศษ 6 กลุ่ม

'สธ.'เตรียมพร้อมอสม.ล้านคนรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จำนวน 2,500 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลประชาชนในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน

นพ.สุรวิทย์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการเตรียมความพร้อมในด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ และภัยจากโรคติดต่อระบาดใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายและลดความรุนแรงที่อาจเกิดตามมา ซึ่งที่ จ.กาญจนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนอยู่ในตอนบนของจังหวัดและมีเขื่อนมากถึง 4แห่งมีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ โดยเฉพาะจากภัยแผ่นดินไหว ต้องมีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

ให้พร้อมในการช่วยเหลือดูแลประชาชน โดย สธ.มีนโยบายให้สถานพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ ฝึกซ้อมการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความคล่องตัว และสมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งการตั้งรับในโรงพยาบาลและการจัดทีมแพทย์เชิงรุกหรือโรงพยาบาลสนามเข้าไปดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย โดยให้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ขณะเดียวกันได้จัดหลักสูตรอบรม อสม.ที่มีประมาณ 1 ล้านคนครอบคลุมทุกหมู่บ้านให้มีความรู้ในการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤติ สามารถดูแลช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ให้ได้รับความปลอดภัยทางสุขภาพที่สุดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มั่นใจว่าหากเกิดภัยพิบัติจะสามารถลดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและดูแลผู้ประสบภัยให้มีความปลอดภัยทางสุขภาพทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยอยู่แล้ว และสามารถป้องกันการเกิดโรคระบาดตามมาได้สำเร็จ

นพ.อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จ.กาญจนบุรีมี อสม.ทั้งหมด 13,850 คนขณะนี้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพในเรื่องการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤติแล้ว 12,800 คน จะดำเนินการอบรมให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนนี้ หลังจากนั้น อสม.ทั้งหมด จะร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติขึ้น เช่น เตรียมอาหารยาจำเป็นเบื้องต้น การสำรวจกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลช่วยเหลือพิเศษ 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุกชนิด ผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนอยู่บ้าน เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

         

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ