สธ. เตรียมพร้อมรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข


สธ. เตรียมพร้อมรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข จัดทีมแพทย์ปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และภาคประชาชน ช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลเยาวชนที่พลัดหลงในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เตรียมพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา หอผู้ป่วย รองรับการส่งต่อทั้งทางบกและทางอากาศ


                นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลเยาวชนที่พลัดหลงในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งความห่วงใย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ที่ออกปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และภาคประชาชน  กำชับให้ประสานและสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่   เพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน  13  คน ที่พลัดหลงในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


                ทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การสั่งการของ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ได้ร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมการรองรับการช่วยเหลือนำผู้พลัดหลงออกจากถ้ำ  โดยจัดพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของทีมแพทย์กู้ชีพ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้การดูแลเบื้องต้นก่อนการส่งต่อไปโรงพยาบาล ที่บริเวณปากถ้ำ และทางปล่อง  จัดเตรียมรถพยาบาลขั้นสูงครบจำนวนคนและเฮลิคอปเตอร์สำหรับการส่งต่อโรงพยาบาล  ซึ่งหลังได้รับการดูแลเบื้องต้นทุกคนจะนำส่งไปดูแลรักษาต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทันที  ทางเฮลิคอปเตอร์หรือรถพยาบาลแล้วแต่สภาพอากาศ ได้มีการสำรวจเส้นทางและซักซ้อมการเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


      สำหรับที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ได้เตรียมพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง  เตรียมหอผู้ป่วยอุบัติเหตุแยกเฉพาะรองรับทั้ง 13 คน  เตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ จากสำนักงานควบคุมป้องกันโรค พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลรอบ ๆ จุดเกิดเหตุทั้งโรงพยาบาลแม่สาย และโรงพยาบาลแม่จัน รองรับการส่งต่ออีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code