สธ.เดินหน้าตั้ง คลินิกพิเศษ เปิดแล้ว16แห่งลดรอคอยคิว

ที่มา :  มติชน


สธ.เดินหน้าตั้ง คลินิกพิเศษ เปิดแล้ว16แห่งลดรอคอยคิว thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.เดินหน้าตั้ง คลินิกพิเศษ เปิดแล้ว16แห่งลดรอคอยคิว โดยประชาชนที่มีความพร้อมเลือกไปใช้บริการคลินิกนอกเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ลดความแออัดของ รพ.ในช่วงเวลากลางวันไปได้มาก


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยงานในสังกัด สธ.ว่า รพ.รัฐมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากทำให้เกิดการแออัด  จึงได้ออกระเบียบการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ.2561 หลังจากที่ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วมี รพ.เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาแล้วเกือบ 20 แห่ง ทำให้สถานการณ์การเงินของ รพ.ดีขึ้น จากที่เคยประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ขณะนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ก็ให้การยอมรับกันหมดแล้ว จึงตั้งเป้าว่าจะในส่วนของ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ควรจะเปิดคลินิกให้ครบทุกแห่ง ที่ไหนพร้อมก็ดำเนินการเลย ส่วน รพ.ชุมชนนั้นไม่ได้ ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเปิดทุกแห่ง แต่ดูว่าที่ไหนมีความจำเป็นก็สามารถทำได้


นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อว่า รพ.ที่ดำเนินการไปแล้วนั้น ตอนนี้เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น มีประชาชนที่มีความพร้อมเลือกไปใช้บริการคลินิกนอกเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ลดความแออัดของ รพ.ในช่วงเวลากลางวันไปได้มาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็มีค่าตอบแทนเพิ่ม ในส่วนของประชาชนที่มารับบริการแล้ว หากมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องสามารถมารับบริการต่อในระบบได้ตลอดเวลา ไม่ได้จำกัดว่าหากมาที่คลินิกนอกเวลาแล้วจะกลับไปรับบริการในเวลาไม่ได้


นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ล่าสุด สธ.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและนำร่องดำเนินงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ในโรงพยาบาล 7 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.มหาราชนครราชสีมา 2.รพ.อุดรธานี 3.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 4.รพ.สกลนคร 5.รพ.นครปฐม 6.รพ.สุราษฎร์ธานี 7.รพ.พระนครศรีอยุธยา ผลการทำประชาพิจารณ์พบว่าประชาชนเห็นด้วยให้มีการจัดบริการนี้ จึงได้มีระเบียบ สธ. เรื่องการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัด สธ. พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 และประกาศที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 4 ฉบับ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัด สธ.ดำเนินการจัดบริการดังกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code