สธ.เดินหน้าดูแลสุขภาพคนไทยผ่านหมอครอบครัว

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


สธ.เดินหน้าดูแลสุขภาพคนไทยผ่านหมอครอบครัว thaihealth


แฟ้มภาพ


ศตวรรษที่ 2 เดินหน้าดูแลสุขภาพคนไทยผ่านหมอครอบครัว บูรณาการระบบสุขภาพหนึ่งเดียว


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวในการเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ที่อาคารคลังพัสดุชั้น 1 กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ว่า หอจดหมายเหตุดังกล่าวจะกลายเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้านสาธารณสุขที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอด ในวันและเวลาราชการ ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้อดีตยิ่งยาวนานเท่าไหร่ การพัฒนาเพื่อก้าวสู่อนาคตจะยิ่งไปไกลเท่านั้น จากประวัติศาสตร์ที่รวบรวมให้จอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติแห่งนี้ทำให้เรียนรู้ว่า ประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณวางรากฐานการสาธารณสุขจนวันนี้มีความมั่นคง ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศให้ระบบการสาธารณสุขไทย เป็นต้นแบบแก่ประเทศต่างๆ


ซึ่งในศตวรรษที่ 2 จะเป็นศตวรรษแห่งการต่อยอด สร้างคลินิกหมอครอบครัว มุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกันโรค และรบบสุขภาพหนึ่งเดียวที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อมแลคน ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานสร้างอนาคตสุขภาพแก่คนไทยทั่วประเทศ ให้อยู่ยาวนานต่อไปในอนาคต


ด้าน นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย กล่าวว่า ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณ 39 ล้านบาท ให้จัดสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติแห่งนี้ขึ้น หลังจากการสืบค้นข้อมูลจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พบจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขไทยมีน้อยมาก ส่วนใหญ่สูญหายไปตามกาลเวลา จึงเร่งสืบค้น เท่าที่ได้ขณะนี้มี 10 ล้านชิ้นที่นำมาเก็บไว้ ที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ นอกจากการเก็บรักษา เครื่องมือ เอกสารสำคัญต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่ได้นานที่สุดแล้ว ยังจะมีการวิจัยต่อยอดจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมมาได้ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code