สธ.ห่วงไข้เลือดออก ครึ่งปีมีผู้ป่วยแล้วกว่า 25,000 คน

 

สธ.ห่วงไข้เลือดออก ครึ่งปีมีผู้ป่วยแล้วกว่า 25,000 คน

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้เป็นปัญหามากกว่าโรคมือเท้าปาก เนื่องจากครึ่งปีแรกพบผู้ป่วยแล้วกว่า 25,000 คน เสียชีวิตแล้ว 27 คน โดยผู้เสียชีวิตมีอายุตั้งแต่ 5-27 ปี ทำให้ต้องเฝ้าระวังทุกกลุ่มอายุ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรค กำจัดแหล่งน้ำขัง ใส่ทรายอะเบทลงในบ่อน้ำนิ่ง ระวังอย่าให้ยุงกัด หากมีอาการไข้สูง มีจุดสีแดงเล็กขึ้นตามตัว ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 274 กรกฎาคม พบว่ามีผู้ป่วยแล้วกว่า 25,000 คน อัตราป่วยอยู่ที่ 36.69 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งเมื่อรวมกับปีที่ผ่านมาที่พบว่ามีผู้ป่วยกว่า 68,000 คน โดยภาคกลางพบผู้ป่วยมากที่สุด คือ 9,500 กว่าคน แม้ว่าจะมีอัตราป่วยที่ลดลงจากปีที่แล้ว แต่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากโรคที่เกิดขึ้นด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code