สธ.ห่วง’สวนน้ำ’ไม่ได้มาตรฐาน ต้องมีความปลอดภัย ทั้งโครงสร้าง อาคาร เครื่องเล่นต้องมั่นคง

ที่มา : เว็บไซต์มติชน

                    เมื่อวันที่ 1 เมษายน นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ประชาชนนิยมไปเที่ยวคลายร้อนตามแหล่งน้ำ อย่างสวนน้ำก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้สวนน้ำจะต้องมีการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดเรื่องความปลอดภัย ทั้งโครงสร้าง อาคาร เครื่องเล่นต้องมั่นคง ปลอดภัย ทำความสะอาดง่าย และต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ มีการติดป้ายแจ้งเตือนความลึกของน้ำ ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลายลงน้ำ ที่สำคัญคือการควบคุมน้ำในสระให้มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในสระตามมาตรฐาน คือ 0.6-1.0 PPM ไม่เช่นนั้นจะไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ ต้องมีผู้ดูแลสระเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหกล้ม อุบัติเหตุ จมน้ำได้ เป็นต้น

                    นพ.อรรถพลกล่าวว่า ปัจจุบันเรามีสวนน้ำ กระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่เนื่องจากตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ได้มอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นเจ้าพนักงาน เป็นผู้ออกใบอนุญาต แต่ก็ไม่ได้กำหนดให้รายงานกลับมาที่กรมอนามัย จึงไม่ทราบว่าทั่วประเทศมีจำนวนเท่าไหร่ การทำงานต่างๆ รวมถึงการตรวจคุณภาพมาตรฐานเช่นกัน ก็เป็นอำนาจหน้าที่ อปท. แต่กรมอาจจะประสานขอความร่วมมือ โดยเฉพาะหากมีการร้องเรียนเข้ามาที่กรม ก็สามารถประสานให้ อปท.ไปดำเนินการตรวจสอบได้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่กรมอนามัยมากนัก อาจจะเพราะมีการร้องเรียนตรงไปที่ อปท.เลย

                    นพ.อรรถพลกล่าวว่า ในช่วงโควิด-19 ทำให้สวนน้ำต้องปิดให้บริการและเพิ่งจะกลับมาเปิดกิจการใหม่อีกรอบ บางแห่งอาจจะมีการละเลยเรื่องคุณภาพของสวนน้ำ และยังไม่ได้ทำการปรับปรุง อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ ความปลอดภัย เช่น มีตะไคร่เกาะ เป็นต้น ดังนั้น สวนน้ำ ต้องดูแลใส่ใจ เพราะประชาชนจะมาเล่นน้ำคลายร้อนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาคุณภาพสระน้ำ สวนน้ำ สามารถร้องเรียนมาที่กรมอนามัย หรือ อปท.ในท้องที่นั้นๆ ได้เลย หากพบว่ามีปัญหาจริงๆ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีการสั่งปิดปรับปรุง หากฝ่าฝ้นไม่ยอมปรับปรุงแต่กลับเปิดให้บริการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

                    “ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนจะมีเด็กๆ ไปเล่นน้ำ ไม่ว่าจะสวนน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ต้องเตือนไปยังผู้ปกครองให้ระมัดระวัง หากไม่ได้รับการดูแล ที่ผ่านมาจะมีประเด็นเรื่องเด็กจมน้ำมาตลอด ดังนั้นต้องดูแลอย่าให้เล่นน้ำลำพัง หากเป็นไปได้ควรเล่นในสถานที่ที่มีการป้องกัน มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต มีไลฟ์การ์ด และควรฝึกให้ลูกๆ ว่ายน้ำเป็น” นพ.อรรถพลกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code