สธ.หนุนเด็กเลือกเล่นกีฬาเน้น ‘สุขภาพ-พัฒนาจิตใจ’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


สธ.หนุนเด็กเลือกเล่นกีฬาเน้น 'สุขภาพ-พัฒนาจิตใจ' thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.หนุน เลือกเล่นกีฬาเน้นที่ตัวเด็กเป็นหลัก คือให้เด็กมีความสุข สนุก รู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การที่เด็กออกกำลังกาย เล่นกีฬา รวมไปถึงการแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งที่ดี และควรให้การสนับสนุน แต่ต้องยอมรับว่ากีฬาหลายชนิดในปัจจุบัน ค่อนข้างอันตราย และเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะ ในเด็กที่สภาพทางร่างกายและการตัดสินใจยังไม่พัฒนาเต็มที่ กรณี นักมวยเด็ก หากขึ้นชกในสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม แม้กำลังหมัดของคู่ต่อสู้เด็กด้วยกันจะไม่รุนแรงมาก แต่สามารถทำให้เกิดการสะบัดของคออย่างเฉียบพลันได้ ซึ่งการสะบัดของคอลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดหลอดเลือดบริเวณสมองฉีกขาด และก้อนเลือดกดทับสมองจนถึงแก่ชีวิต รวมทั้งการถูกชกโดยตรงบริเวณศีรษะอาจทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างเนื้อสมองกับกะโหลกได้เช่นกัน


นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า นอกจากนี้การได้รับการกระทบ กระเทือนซ้ำๆ ของเนื้อสมองในระยะยาวจะก่อให้เกิดการถดถอยของประสิทธิภาพของสมองเด็กได้อย่างมาก ยิ่งปัจจุบันที่พบว่าไม่มีการสวมใส่เครื่องป้องกันที่ดี มีจำนวนยกที่มาก และการแข่งขันที่เว้นระยะพักน้อย ย่อมส่งผลกระทบที่อันตรายมหาศาลกับเด็ก


"เด็กทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้เล่นและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักน้ำใจนักกีฬา สร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี เพื่อการเติบโตตามพัฒนาการ จึงจำเป็นต้องเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพร่างกายของเด็ก หลีกเลี่ยงกีฬาที่อาจก่อให้เกิดความบอบช้ำของร่างกายและสมอง เพราะเด็กจะต้องอยู่กับร่างกายและสมองไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ จึงต้องรักษาให้มีความสมบูรณ์พร้อม" นพ.เกียรติภูมิกล่าว


นพ.เกียรติภูมิกล่าวอีกว่า การแข่งขันกีฬาในเด็กที่เหมาะสมควรเน้นที่ตัวเด็กเป็นหลัก คือให้เด็กมีความสุข สนุก รู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น ไม่สนับสนุนให้เด็กชกมวยเพื่อให้ได้เงินมาเรียนหนังสือหรือเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ควรมีหน่วยงาน หรือองค์กร ที่จะเข้ามาช่วยดูแลช่วยเหลือเด็กที่ขัดสน โดยไม่ปล่อยให้เด็กเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย หรือเกิดผลเสียกับคุณภาพชีวิตในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ