สธ.-สสส. สานพลัง “ก้าวท้าใจ” ประชันขาวิ่งกว่า 7,000 คน มุ่งขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    ระเบิดศึกยิ่งใหญ่ สสส.-สธ.-LG จัดการแข่งขันวิ่ง “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024 Presented by LG” ขาแรงจากทั่วประเทศกระหึ่มประชันความเร็ว พร้อมร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายสู่สังคมสุขภาพดี กว่า 7,000 คน ร่วมส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สดใส สอดคล้องกับแนวคิด “Life’s Good”


                    เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2567 ที่สนามหลวง กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมก้าวท้าใจ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพมหานคร และบริษัท แอลจี อีเลตทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลังร่วมสร้างงานวิ่ง 10K ใจกลางเมืองสุดยิ่งใหญ่ “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024 Presented by LG”

                    นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้รักสุขภาพ เป็นจำนวนมากมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 7 พันคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนไทยในการดูแลสุขภาพของตัวเอง ซึ่งถ้าประชาชนคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงกันมากๆ ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขของประเทศ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้เพื่อกระตุ้นให้คนไทย หันมาดูแลสุขภาพของตัวเอง และคนรอบข้างกันมากขึ้น

                    นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า “สสส. มุ่งสร้างนวัตกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิต จากรายงานสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2566 โดยศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย พบว่า โควิด-19 อัตราการมีกิจกรรมทางกายลดลงจาก 74.6% ในปี 2562 เหลือ 54.3% ในปี 2563 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 62.0% ในปี 2565 และ 68.1% ในปี 2566 กิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่งก้าวท้าใจ ครั้งนี้ เน้นสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ สอดรับเป้าหมายการฟื้นฟูอัตราการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอกลับมาอีกครั้ง เชื่อมโยงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Active Society ที่ใช้กิจกรรมรณรงค์สร้างประสบการณ์และค่านิยม ให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมวิ่งที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล”

                    นายซองฮัน จอง  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ก้าวท้าใจ ถือเป็นปีแรกที่แอลจีได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณค่าเรื่องการ ‘มีชีวิตที่ดี’ ของแอลจีตามแนวคิด Life’s Good ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการฯ ที่สนับสนุนให้คนไทยหันมาใช้การวิ่งเป็นหนึ่งในหนทางสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สดใส เราหวังว่าการสนับสนุนกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนหันมาใช้การวิ่งออกกำลัง เพื่อสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง และช่วยเสริมสร้างสังคมที่แข็งแกร่งผ่านการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไปด้วยกัน

                    อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันสู่ระดับสากล โดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในเรื่องการวัดเส้นทางที่มีความปลอดภัยแก่นักวิ่ง โดยมีการรับรองมาตรฐานระยะทาง และสถิติเวลาการแข่งขันสำหรับนักวิ่งทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อยกมาตรฐานสู่งานวิ่งระดับสากล รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ และสมาคมก้าวท้าใจในระดับประเทศ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

Shares:
QR Code :
QR Code