สธ.ยันตรวจไม่พบผู้ป่วยเชื้อหวัดนกเตือนปชป.อย่าวิตก

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนมีความวิตกกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย หลังจากที่มีรายงานพบสัตว์ปีกที่ประเทศญี่ปุ่นติดเชื้อ ว่า ล่าสุดมีรายงานผู้ป่วยที่มีอาการอยู่ในข่ายสงสัยไข้หวัดนก 4 ราย โดยรายที่ 1 เป็นหญิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจสอบเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมารายที่ 2 เป็นหญิงอายุ 16 ปี ที่ จ.นนทบุรีตรวจสอบเมื่อ 3-6 มกราคม 2554 มีไก่ตายในพื้นที่ รายที่ 3 ที่ จ.นราธิวาสเป็นชาย อายุ 36 ปี อยู่ อ.ศรีสาคร มีอาการปอดบวมและมีไก่ตายใกล้บ้านตรวจสอบเมื่อวันที่ 12-18 มกราคม2554 และรายที่ 4 ที่ จ.นราธิวาสเช่นกันเป็นหญิงอายุ 59 ปี มีอาการปอดบวมตรวจสอบเมื่อวันที่ 12-18 มกราคม2554 ผลการตรวจสอบปรากฏว่าทั้ง 4 รายไม่ได้เป็นไข้หวัดนก แต่ผู้ป่วยที่จ.นราธิวาส ทั้ง 2 ราย เป็นไข้หวัดใหญ่2009

“ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนก จึงขอให้ประชาชนคลายความกังวล อย่างไรก็ตาม ขอให้ระมัดระวังและดูแลตัวเองเพราะว่าไข้หวัดนกเป็นเชื้อที่สามารถติดต่อมาสู่คนได้ทางการสัมผัสและทางเดินหายใจ หากพบสัตว์ปีกตายเป็นกลุ่มผิดปกติจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือห้ามนำมารับประทานโดยเด็ดขาด และให้ทำลายตามคำแนะนำของปศุสัตว์”นายจุรินทร์ กล่าว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code