สธ.ปทุมธานีเร่งคุมป้องกันไข้เลือดออก

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


สธ.ปทุมธานีเร่งคุมป้องกันไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเร่งคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก


ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก การควบคุมป้องกันของโรคไข้เลือดออกของจังหวัดปทุมธานี ภาพรวมในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยไขเลือดออกหลายราย ตามธรรมชาติของการระบาดโรคไข้เลือดออกจะมีการระบาดในรอบ 1 ปี เว้น 2 ปี ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2560 จะมีผู้ป่วยจำนวนน้อย ดั้งนั้นในปี 2561 จึงเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก จากการควบคุมการแพร่ระบาดจึงมีการระบาดที่น้อยกว่ารอบปีที่ผ่านมา


นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า มาตรการในการดูแลควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมีดังนี้ 1.การควบคุมลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากยุงเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออก พยายามอย่าให้มีภาชนะที่มีนำขังอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน ป้องกันไม่ให้ยุงไปวางไข่ได้ เบื้องต้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตั้งแต่โรงพยาบาลระดับจังหวัดและอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อทำความเข้าใจกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และนำข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงแนวทางการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 2.ส่วนเมื่อพบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว ได้ประสานทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อฆ่ายุงตัวแก่ในรอบบ้านผู้ป่วยรัศมี 100 เมตร 3. เมื่อผู้ป่วยโรคไขเลือดออกไปรักษาที่โรงพยาบาลทุกแห่งได้เน้นย้ำให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด


ส่วนในปี พ.ศ.2562 ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทำตามนโยบายเพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตของคนไข้โรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจจะไปรักษาหลายแห่งเนื่องจากคิดว่าเป็นเพื่อไข้หวัดธรรมดา เมื่อถึงมือแพทย์ก็สายไปแล้ว ดังนั้นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่สำคัญที่สุดคือการวินิจฉัยโรค การดูแลให้รวดเร็วและการทำความเข้าใจให้ดีเพื่อลดปริมาณผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ