สธ.ตั้งเป้า 3 ปี ตลาดสดปรับมาตรฐานน่าซื้อ

แนะขอความร่วมมือพ่อค้า-แม่ค้า พัฒนาเป็น 5 ดาว

 สธ.ตั้งเป้า 3 ปี ตลาดสดปรับมาตรฐานน่าซื้อ

          นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานมอบโล่ให้ตลาดสดน่าซื้อ มาตรฐาน 5 ดาวที่ผ่านเกณฑ์ 3 ด้าน คือ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกรมอนามัยพัฒนาตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีตลาดสดทั่วประเทศผ่านเกณฑ์แล้ว 1,045 แห่ง คิดเป็น 69% จากทั้งหมด 1,524 แห่ง จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการตลาดทั่วประเทศพัฒนาตลาดให้ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 5 ดาวครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายใน 3 ปี ในปี 2554 หากตลาดสดใดไม่ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 ให้ปิดกิจการ หยุดดำเนินการหรือเพิกถอนใบอนุญาต

 

          สำหรับตลาดสดใน กทม.มีทั้งสิ้น 153 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 5 ดาว แล้ว 22 แห่ง เช่น ตลาดขุนศรี มีนบุรี ยิ่งเจริญ ศิริชัย อมรพันธุ์ เทวราช เป็นต้น ในโอกาสนี้นายวิชาญ ย้ำให้พ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ เนื่องจากกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี 2551 มีผลบังคับใช้แล้ว หากผู้บริโภคไม่ได้รับความปลอดภัย สามารถฟ้องปากเปล่าต่อศาลและภาระการพิสูจน์ถูกผิดเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update : 29-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code