สธ.ชี้แจงเรื่องการปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน การปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาล ไม่กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ นอกจากชาวต่างชาติ และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ

นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การปรับขึ้นค่ารักษาพยายาลของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากไม่มีการปรับขึ้นค่าวัสดุต่างๆ มานาน ซึ่งไม่ใช่เป็นการผลักภาระให้ประชาชน เพราะประชาชนในทุกระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว คนที่จ่ายคือชาวต่างชาติและผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบสุขภาพ ที่เจ็บป่วยไม่มากแล้วรักษาเอง ซึ่งต่อไปต้องคำนวณว่าจะคิดค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติอย่างไร ซึ่งอาจมีการหารือในกรอบอาเซียนว่า หากผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารักษาในประเทศไทยจะคิดค่ารักษาพยาบาลอย่างไร สำหรับงบประมาณไม่จำเป็นต้องตัดสรรเพิ่มเติม เพราะมีการปรับต้นทุนภายในและใช้บุคคลากรร่วมกัน ทำให้ประหยัดงบประมาณนำมาชดเชยส่วนนี้ได้

ส่วนโรงพยาบาลเอกชน ไม่มีเหตุผลที่จะปรับขึ้นค่ารักษาพยายาลขณะนี้ เพราะต้นทุนเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว และที่ผ่านมามีการปรับขึ้นตลอดเวลา ไม่สามารถใช้การปรับขึ้นค่ายาของรัฐบาลมาเป็นข้ออ้าง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนทั้ง 2 ฝ่าย มาตรวจสอบ หากประชาชนมีปัญหาค่ารักษาพยายาล คณะกรรมการจะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อลดความขัดแย้งทางกฎหมาย

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ