สธ.ชวนฟิตแอนด์เฟิร์ม ป้องกัน 5 โรคร้าย

เหตุไม่ออกกำลัง กินผักน้อย สูบบุหรี่

สธ.ชวนฟิตแอนด์เฟิร์ม ป้องกัน 5 โรคร้าย 

            นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้กำหนดในทุกประเทศทั่วโลก รณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นวัคซีนขนานเอกในการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังอันตราย 5 โรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคเบาหวาน ซึ่งมีรายงานเสียชีวิตปีละ 35 ล้านบาท

 

            ทั้งนี้ สามเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวนี้มาจากความเสี่ยง 3 ปัจจัยด้วยกันคือ การกินอาหารที่มีไขมันมาก ผักน้อย การขาดการออกกำลังกาย และการสูบบุหรี่ เฉพาะการไม่ออกกำลังกายอย่างเดียว เป็นต้นเหตุให้คนเสียชีวิตปีละเกือบ 2 ล้านคน

 

            สำหรับไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานผลการสำรวจล่าสุดในปี 2550 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ซึ่งมีทั้งหมด 55 ล้านคน พบว่าในจำนวนนี้อออกกำลังกายร้อยละ 30 หรือประมาณ 16 ล้านกว่าบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2547 เล็กน้อย โดย 1 ใน 3 ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วัน ครั้งละ 21-30 นาที ส่วนใหญ่เกือบครึ่งเล่นกีฬา รองลงมาคือ เดินวิ่ง เต้นแอโรบิก ฟิตเนส รำไม้พลอง โยคะ ไทเก๊ก จี้ลง ผู้ออกกำลังกายประมาณครึ่งหนึ่งสำเร็จการศึกษาไม่เกินประถมศึกษา ต่ำสุดคือระดับปริญญาตรี มีร้อยละ 14

 

            ด้าน นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า จากการสำรวจพบประชาชนอายุ 11 ปีขึ้นไปป่วยและเข้ารักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยนอก 9 ล้านกว่าคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเกือบร้อยละ 70 ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีจำนวน 3 ล้านกว่าคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่ออกกำลังกายร้อยละ 74 เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า การออกกำลังกายทำให้สามารถลดการป่วยลงได้

 

            ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่าควรออกกลังอย่างน้อยวันละ 30 นาที อาทิตย์ละ 5 วัน โดยในผู้ใหญ่จะสามารถลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง คือโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านมได้ ส่วนในเด็กควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงทุกวัน ยิ่งออกกำลังกายมากเท่าไหร่ยิ่งดี และสามารถทำเป็นช่วงๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเด็กแต่ละคน ผลที่ได้จะทำให้กล้ามเนื้อกระดูก ข้อต่อแข็งแรง ระบบหัวใจทำงานดีขึ้น ควบคุมน้ำหนักตัว และทำให้เด็กมีความเชื่อมั่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ ยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

update 04-06-51

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code