สธ.ขยายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ หลังพบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยซึมเศร้า 1.5 ล้านคน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

                    นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตและมีการเจ็บป่วยทางจิตเวชจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ปี 2565 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน

                    ขณะที่ผู้ป่วยทางจิตเวชเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในรอบ 6 ปี ซึ่ง สธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายหน่วยงานให้สังกัดกรมการแพทย์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตขยายศักยภาพบุคลากรรวมถึงขยายบริการการรักษาผู้ป่วยจิตเวชสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาครองรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น

                    พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้มอบหมายให้ สบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช โดยนำร่องดำเนินการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี เพื่อขยายพื้นที่และเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงผู้ป่วยจิตเวชในเขตสุขภาพ ลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางซึ่งมีจำนวนเตียงจำกัดในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code