สถิติอุบัติเหตุเจ็บ-ตายปีใหม่’ 53

 

วันที่

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

เสียชีวิต (คน)

บาดเจ็บ (คน)

จำนวน

สะสม

จำนวน

สะสม

จำนวน

สะสม

29 ธ.ค. 52

448

40

496

30 ธ.ค. 52

667

1,115

51

91

729

1,225

31 ธ.ค. 52

709

1,824

77

168

763

1,988

1 ม.ค. 53

686

2,510

70

238

737

2,725

2 ม.ค. 53

421

2,931

41

279

460

3,185

3 ม.ค. 53

358

3,289

30

309

378

3,563

4 ม.ค. 53

245

3,534

38

347

264

3,827

รวม

3,534

347

3,827

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

 

 

 

 

Update : 30-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code