สถิติผู้ที่สูบบุหรี่ปี 52

            นายประกิต ประคุณกร ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เปิด เผยว่า สถิติผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยปี 2552 มีทั้งหมด 12 ล้านคน เป็นเพศชาย 11 ล้านคน และ เพศหญิงประมาณ 8 แสนคน

 

            โดยแบ่งเป็นผู้หญิงที่สูบโดยซื้อเป็นซองที่มีวางจำหน่ายจำนวน 5 แสนคน และหญิงที่มวนบุหรี่สูบเองอีกกว่า 3 แสนคน ในกลุ่มเพศหญิงแม้อัตราการสูบจะต่ำ แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากปี 2547 ถึงปัจจุบัน พบเพศชายติดบุหรี่ 70 เปอร์เซ็นต์ ลดลงเหลือ 45 เปอร์เซ็นต์ แต่หญิงจาก 3 เปอร์เซ็นต์ กลับมีแนวโน้มสูบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

            สำหรับสถิติเพศหญิงที่สูบบุหรี่ของประเทศไทยพบว่า 5 อันดับแรก อยู่ในพื้นที่ ภาคเหนือทั้งหมด ทั้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก และจังหวัดลำพูน โดยพบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก พบหญิงสูบบุหรี่มากที่สุด โดยส่วนหนึ่ง เชื่อว่าเป็นผลมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี การสูบบุหรี่ขี้โยในภาคเหนือตั้งแต่อดีตถือ ว่า เป็นเรื่องปกติ ภาคอื่น สังคม ไม่ยอมรับ อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาคเหนือผู้หญิง สูบบุหรี่ในจำนวนที่สูงกว่าภาคอื่นๆ

 

  

 

ที่มา : โอเคเนชั่น

 

 

Update:27-8-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

Shares:
QR Code :
QR Code