สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

featured

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. พร้อม ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และคณะกรรมการบริหารแผนฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/34zl615

Shares:
QR Code :
QR Code