สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชวนเข้ารับวัคซีนฟรี

ที่มา :  ไทยโพสต์


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชวนเข้ารับวัคซีนฟรี thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชวนคนไทยทุกเพศทุกวัยเข้ารับ วัคซีนฟรี เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 24 – 30 เมษายนของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2019 มีแคมเปญว่า Protected Together: Vaccines Work! ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า การรับวัคซีนนับเป็นการลงทุนทางด้านสาธารณสุขที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง เพราะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าค่ารักษาพยาบาลและการควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออย่างมาก แต่จากสถิติพบว่าในแต่ละปีทั่วโลกยังมีเด็กจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนยังเข้าไม่ถึงวัคซีนรวมทั้งในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดของประชาชนในบางกลุ่มด้วย


นพ.นคร กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี 2520 กระทรวงสาธารณสุขโดยสถานพยาบาลทั่วประเทศได้จัดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดช่วงวัยตั้งแต่ทารกแรกเกิด เด็ก วัยเจริญพันธุ์ และผู้สูงอายุ สำหรับบริการวัคซีนขั้นพื้นฐาน 11 โรคเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนทั้งเด็กไทยและต่างชาติ ประกอบด้วยวัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบชนิดบี ไอกรน คอตีบ บาดทะยัก โปลีโอ ไข้สมองอักเสบเจอี หัด หัดเยอรมัน คางทูม มะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี และในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มีแฟนเพิ่มการให้วัคซีนปเองกันโรคลำดับที่ 12 คือ วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อฮีโมฟิลุสอินฟลูเอ็นเช่ ทัยป์บี หรือฮิบ (Hib) ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเล็ก โดยใช้ในรูปวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib)


“พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนรู้เพียงแค่ว่า วัคซีนเป็นความจำเป็นสำหรับเด็ก แต่ในความเป็นจริงวัคซีนสามารถป้องกันโรคในผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนพื้นฐาน 12 โรค นอกจากนี้ยังรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ที่ให้บริการในกลุ่มเสี่ยง เช่น สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ประชาชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้นประชาชนทุกคนควรให้ความสำคัญกับการรับบริการวัคซีนตลอดทุกช่วงวัย กับสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้เก็บรักษาสมุดการรับวัคซีน เพื่อติดตามการรับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครบถ้วน” นพ.นคร ระบุ


“พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอาจรับรู้เพียงแค่ว่า วัคซีนเป็นความจำเป็นสำหรับเด็ก แต่ในความเป็นจริงวัคซีนสามารถป้องกันโรคในผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนพื้นฐาน 12 โรค นอกจากนี้ยังรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ที่ให้บริการในกลุ่มเสี่ยง เช่น สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ประชาชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้นประชาชนทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการรับบริการวัคซีนตลอดทุกช่วงวัยกับสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้เก็บรักษาสมุดการรับวัคซีนเพื่อติดตามการรับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

Shares:
QR Code :
QR Code