สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2565 เอกสารประกอบการสมัครสามารถแสกนได้ที่ QR CODE ได้ที่ เพจ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน-CODI

https://www.facebook.com/codinews/posts/257906003180302

หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://web.codi.or.th/20220211-31264/

ที่มา : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2565 เอกสารประกอบการสมัครสามารถแสกนได้ที่ QR CODE ได้ที่ เพจ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน-CODI
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ