สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจับมือ7ภาคี ลุยปฏิรูปประเทศ

พอช.จับมือภาคี 7 สถาบัน ปูพรม 54 จังหวัด หนุนปฏิรูปประเทศไทย ลั่นจะบูรณาการทั้งระบบ นายสังคม เจริญทรัพย์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชน และที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี รับทราบรายงานมติสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 รวม 8 มติ ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนั้น

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจับมือ7ภาคี ลุยปฏิรูปประเทศ

พอช.ได้ร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ลงพื้นที่ 54 จังหวัด เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจับมือ7ภาคี ลุยปฏิรูปประเทศ

นายสังคม เจริญทรัพย์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะบูรณาการทรัพยากร ทั้งคน องค์ความรู้ งบประมาณ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ระดับจังหวัดในทุกมิติ อาทิ การจัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนา การประสานเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือทั้งหมดในจังหวัดเพื่อสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม รวมถึงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยชุมชนท้องถิ่น

“รูปธรรมการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างเพื่ออำนาจการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับจังหวัด ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สุขภาพ การศึกษา ฯลฯ จะเป็นพลวัตการพัฒนาภาคประชาชนที่สอดคล้องกับข้อเสนอของอดีตคณะกรรมการปฏิรูปชุดนายอานันท์ ปันยารชุน” นายสังคม ระบุ
ที่มา: เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ