สถาบันทันตกรรมทำฟันฟรี 300 ราย

ที่มา : กรมการแพทย์


สถาบันทันตกรรมทำฟันฟรี 300 ราย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม ให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน 300 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมเตือนผู้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงโรคในช่องปาก ฟันผุ เหงือกอักเสบ และมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งช่องปาก


นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม ได้ให้บริการและจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางทันตกรรมแก่ประชาชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทย ทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงควรดูแลตั้งแต่วัยเด็ก หากพบปัญหาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะจะส่งผลต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ส่งผลทำให้ปัญหาสุขภาพช่องปากรุนแรงมากขึ้น โดยอาจพบปัญหาฟันผุ เหงือกอักเสบ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อโรคในช่องปากและทำให้โรคทางระบบอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไตรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มวัยทำงานที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพมาก โดยอวัยวะส่วนแรกที่ได้รับผลกระทบ คือ ช่องปาก ฟัน เหงือก ผนังแก้ม และเยื่อบุต่างๆ คนที่สูบบุหรี่จัดและสูบเป็นประจำ อาการที่พบได้ คือ เหงือกอักเสบ เหงือกร่น ฟันโยก ฟันผุ และถ้าไม่รักษาจะสูญเสียฟันไปในที่สุด  


ด้านทันตแพทย์สมศักดิ์ ศรีพนารัตนกุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่พบได้ในช่องปาก ได้แก่ การมีกลิ่นปาก มีคราบสีน้ำตาลดำติดตามเหงือกและฟัน วัสดุอุดฟันมีการเปลี่ยนสี ลิ้นเป็นฝ้า ความสามารถในการรับรสลดลง นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังมีผลต่อตัวฟันและต่อมน้ำลาย โดยสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่จะจับและสะสม ส่งผลให้กลไกการชะล้างทำความสะอาดช่องปากลดลง มีเศษอาหารตกค้าง โอกาสเป็นโรคฟันผุและโรคเหงือกเพิ่มมากขึ้น และพบว่าผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในช่องปากมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียต่อสุขภาพ จึงควรลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ และเข้ารับการรักษาโรคเหงือกและฟัน รวมทั้งรักษาอนามัยช่องปาก ทั้งนี้ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติปีนี้ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้ให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟันและขูดหินปูน ให้แก่ประชาชน จำนวน 300 รายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

Shares:
QR Code :
QR Code