สถานพยาบาลเร่งตรวจสอบอาคารสถานที่ รับมือพายุฤดูร้อน

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


สถานพยาบาลเร่งตรวจสอบอาคารสถานที่ รับมือพายุฤดูร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข  กำชับสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงสำรวจความแข็งแรงของอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง  ไม่ให้กระทบการบริการประชาชน พร้อมเตือนประชาชนระวังอันตรายจากลมพายุและฟ้าผ่า


          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามประกาศอุตุนิยมวิทยาที่ให้ระวังพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2562 เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก จนถึงภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑล ได้กำชับให้สถานพยาบาลเร่งสำรวจความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร หลังคา ลานจอดรถ ป้ายประกาศ ไฟส่องสว่าง ให้ตัดแต่งต้นไม้ และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเป็นอันตราย  ให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายของสถานพยาบาล ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มารับบริการ นอกจากนี้ ยังให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำ  ทำความสะอาดรางน้ำฝน ท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตัน ขนย้ายเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่สูง เตรียมระบบสำรองไฟ  สำรองยาเวชภัณฑ์ น้ำมัน ออกซิเจน ทรัพยากรที่จำเป็นให้เพียงพอ จัดทำแผนบริการประชาชนทั้งในโรงพยาบาลและในพื้นที่ รวมถึงติดตามสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนจากพายุฤดูร้อนอย่างรวดเร็ว


          นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากลมแรง ฝนตกหนัก และฟ้าผ่า โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในท้องนาที่โล่งแจ้ง ควรหาที่หลบที่ปลอดภัย สิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงทันที และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์มือถือขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเนื่องจากอาจเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าทำให้เกิดอันตรายได้ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669

Shares:
QR Code :
QR Code