สถานการณ์ครอบครัวไทย ปี 2553

จำนวนครัวเรือนเพิ่ม-ขนาดเล็กลง


 
 


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


 


 


 


 


Update : 09-12-53


อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code