สตูลเตือน ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ห่วงค่าฝุ่นละออง

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า


สตูลเตือน ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ห่วงค่าฝุ่นละออง thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์หมอกควันไฟที่ปกคลุมในพื้นที่ จ.สตูล เข้าวันนี้เป็นวันที่ 3 แล้วนั้นขณะนี้ปริมาณความเข้มข้นของกลุ่มควันไม่นานแน่นเหมือน 2 วันแรก เนื่องจากลมอ่อนกำลังลงแต่วิสัยทัศน์ในการมองเห็นโดยเฉพาะชาวประมงที่เดินเรือ ระหว่างเกาะปูยู และผู้ที่เดินทางไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียผ่านช่องทางท่าเทียบเรือตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ส่งผลให้การเดินเรือของชาวประมงเรือเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษในช่วงระยะนี้


          สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 16 สงขลารายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ฉบับที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศวานนี้ (16 ส.ค.61) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่ จ.สตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูลมีค่าระหว่าง 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


          คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในขั้นดีมากจนถึงขั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพในบางพื้นที่ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา เบตง และนราธิวาส ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันหากมีความจำเป็น


 

Shares:
QR Code :
QR Code