สตช.สั่งคุมเข้ม การผลิต-จำหน่ายดอกไม้เพลิงผิดกฎหมาย

 

สตช.วางมาตราการควบคุมอันตรายจากเหตุระเบิด จากกรณีมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ จว.สุพรรณบุรี โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 แนวทาง

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.อนุชา รมยะนันทน์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากกรณีมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ จว.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 3 ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ามีการรับจ้างผลิตพลุภายในบ้านที่เกิดเหตุและเกิดระเบิดขึ้นโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งการผลิตพลุหรือวัตถุระเบิดอย่างอื่นต้องอยู่ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากเหตุระเบิดดังกล่าวนั้น

พ.ต.อ.อนุชา กล่าวว่า เพื่อเป็นการควบคุมอันตรายจากเหตุระเบิดจากการผลิตหรือไว้ครอบครองวัตถุระเบิด เชื้อปะทุที่ใช้เป็นส่วนประกอบการจัดทำระเบิด จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ โรงงานผลิตพลุ ประทัด เชื้อประทุ ดอกไม้เพลิง ที่น่าเชื่อว่ามีการลักลอบผลิตทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์รับจ้างผลิตพลุ ประทัด เชื้อประทุ ดอกไม้เพลิง ในชุมชนพื้นที่ โดยให้

1. สืบสวนหาข่าว แล้วจัดทำฐานข้อมูลเป้าหมายสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งแหล่งผลิต หรือซุกซ่อน พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงไว้ เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลและสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จำหน่าย โดยประสานกับนายทะเบียนท้องที่ที่เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต จำหน่าย และการเก็บรักษา ในพื้นที่รับผิดชอบ

3. ผบก.น./ภ.จว. กำชับ หน.สถานีตำรวจ ให้ควบคุม กำกับ ดูแล ประสานกับฝ่ายปกครอง เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบการผลิต/จำหน่าย การมีไว้ในครอบครอง รวมทั้งดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดและเสนอเพิกถอนใบอนุญาตเจ้าของโรงงาน หรือแหล่งผลิต เมื่อกระทำผิดไปจากเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตสำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุพฤติกรรมต้องสงสัยในพื้นที่ต่างๆ หรือต้องการแจ้งเบาะแส 

ข้อร้องเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 191 และสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code