‘สงขลา’ หนุนร้านอาหาร ปลอดเหล้า-ปลอดโฟม

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


‘สงขลา’ หนุนร้านอาหาร ปลอดเหล้า-ปลอดโฟม thaihealth


เครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง แสดงพลังความจงรักภักดี ด้วยการ “ปฏิบัติดี ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณห้องประชุมมาเจสติค อาคารสยามนครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสานพลัง เชื่อมความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสร้างจิตสำนึก ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเพื่อสุขภาพ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน และมีผู้ประกอบการร้านอาหาร 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง และสตูล) ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


โดยมี อาจารย์ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารเพื่อสุขภาพฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร และ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่า ร้านอาหารถือเป็นพลังที่สำคัญในการช่วยเฝ้าระวังดูแลการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาต่างๆ และการทำลายสังคมวัฒนธรรมของการบริโภคอาหาร โทษ พิษภัยต่างๆ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจะนำซึ่งการเกิดโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ NCDs


ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาร้านอาหารสู่สังคมสุขภาวะ” โดยอาจารย์สง่า ดามาพงศ์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จากนั้น นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วย นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้บริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) นางกำแก้ว เมนาคม นายกสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี นายประพันธ์ ฉลวยธนาพร ผู้ประสานงานเครือข่ายร้านอาหารจังหวัดสงขลา นายอมร อาแซ ผู้ประสานงานเครือข่ายร้านอาหารจังหวัดนราธิวาส และพ.ต.อ.สุรพงษ์ กิติธิรางกูล ผกก.งานสอบสวน ภ.จว.สงขลา ช่วยราชการ สภ.หาดใหญ่ ร่วมกันเสวนา เรื่อง “มหันตภัยร้าย จากภาชนะโฟมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อสุขภาพและคนในสังคม” และต่อด้วยการมอบป้ายประกาศเกียรติคุณให้แก่ ร้านอาหาร(ต้นแบบ) ที่มีเจตนารมณ์ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมรณรงค์ กระตุ้น ร้านอาหารปลอดเหล้า โดยการนำร่องจากเครือข่ายประชาคมร้านอาหารภายในจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่แรก รวมทั้งมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ขอบคุณที่ไม่ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารให้แก่ ร้านอาหารต้นแบบ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง


สำหรับการประชุมครั้งนี้สมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการระดมพลังขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม โดยเครือข่ายร้านอาหารพร้อมใจกันทำความดีด้วยการรณรงค์ให้ร้านอาหารไม่ขายเหล้าในช่วงวันปีใหม่ วันสงกรานต์ ช่วงที่มีวันหยุดยาว และรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Shares:
QR Code :
QR Code