สงขลา คัดกรองมะเร็งเต้านมโดย Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


สงขลา คัดกรองมะเร็งเต้านมโดย Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส thaihealth


เเฟ้มภาพ


จังหวัดสงขลาเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่Mammogramในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562


ที่ศาลาประชาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมี นายแพทย์นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร   เป็นผู้กล่าวรายงานตัวแทนมูลนิธิกาญจนบารมี โดยมีบุคลากรสาธารณสุข ข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมอสม.สิงหนคร และประชาชนเข้าร่วม


เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีในอำเภอสิงหนครได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและคัดกรองค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม และนำผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมารับการตรวจเต้านมโดยแพทย์ และเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านม Mammogram จากรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ของมูลนิธิกาญจนบารมีในวันนี้


นายนรฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สตรีไทยมีความเสี่ยงหลายเรื่องจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพโดยเฉพาะโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นลำดับต้น ๆ เพราะมะเร็งเต้านมไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคได้ชัดเจน ในขณะที่การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุด กิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับสตรีในอำเภอสิงหนคร ที่จะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดนเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram จากมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาของแพทย์


สำหรับกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริจาคเงินและบุคคลที่ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส นอกจากนี้มีบริการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านม Mammogram จากรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ของมูลนิธิกาญจนบารมีให้กับสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงในอำเภอสิงหนครอีกด้วย


ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอสิงหนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิงหนคร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ