สงกรานต์ 4 รีเทิร์น คุณค่า ความสุข ความสนุก ความปลอดภัย

สงกรานต์

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566 ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดงาน “สงกรานต์ 4 รีเทิร์น คุณค่า ความสุข ความสนุก ความปลอดภัย กำลังจะกลับมา” รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากเว้นวรรคไม่ได้จัดงานสงกรานต์เต็มรูปแบบมายาวนาน ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ อาจส่งผลให้ประชาชนมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยเฉพาะค่านิยมการจัดงานวันสงกรานต์จากกลางวันเป็นกลางคืน ทำให้ สสส. และภาคีเครือข่ายต้องวางแนวทางลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพรูปแบบใหม่ ในวันสงกรานต์ปีนี้มากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=333265

Shares:
QR Code :
QR Code