สงกรานต์ ปี 2558 ปลอดเหล้า

สงกรานต์ ปี 2558 ปลอดเหล้า  thaihealth


เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกับวัดใหม่เมืองจันทบุรี เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ชวนเล่นสงกรานต์กลางคืน ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์


วันที่ 23 มี.ค.58 นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดแถลงข่าว การจัดงานสงกรานต์กลางคืนปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี ประจำปี 2558 นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลเมืองจันทบุรี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานสงกรานต์กลางคืนปลอดเหล้าถนนข้าวทิพย์ ที่บริเวณ ถนนท่าแฉลบ ตั้งแต่ธนาคารกรุงเทพ ถึงแยกไฟแดงเจพีไรวา ถูกกำหนดให้เป็นถนนสายปลอดเหล้า ภายใต้ชื่องานว่า สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์จันทบุรี โดยเริ่มเปิดถนนให้เล่นสงกรานต์ในวันที่ 12 เมษายน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ส่วนที่ วัดใหม่เมืองจันทบุรี มีการประกวดผู้สูงอายุ ทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 70-80 ปี


สำหรับพิธีเปิดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 จะเริ่มตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ของวันที่ 13 เมษายน พร้อมจัดประกวดรถและขบวนแห่สงกรานต์ รอบตลาดเมืองจันทบุรี พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ส่วนการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง หมากรุกไทย หมากสกา การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2558 ที่สนามวัดใหม่เมืองจันทบุรี และในวันที่ 15 เมษายน 2558 มีการเทศน์มหาชาติด้วย อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองจันทบุรี ยังได้กล่าวเชิญชวน ชาวจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน ที่ วัดใหม่เมืองจันทบุรี และร่วมเล่นสงกรานต์กลางคืน ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ ในวันที่ 12 เมษายน 2558


 


 


ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code