สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก

ที่มา: เว็บไซต์ news.phuketindex.com


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ news.phuketindex.com


สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก thaihealth


จังหวัดภูเก็ตจัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม สนุกสนานโดยปลอดแอลกอฮอล์ พบกับดีเจริเวียร์ (DJ RIVIERE) เอ็มซีคิง (MC KING) คอนเสิร์ตศิลปินรุ่นใหม่วงดังภูเก็ตฝีมือคว้ารางวัล ร่วมด้วยดีเจชั้นนำ รางวัลแต่งผ้าไทยโดนใจได้รางวัล เข้าชมฟรี


นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย จังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในปีนี้เช่นกัน จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นภาครัฐ ประกอบด้วยเทศบาลนครภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (Stop Drink Network) และภาคเอกชนคือ บริษัท แอดไวซ์ไอที อินฟินิท จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), ไทเกอร์มวยไทย, หลาดปล่อยของ และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต เจ้าของสถานที่ ได้ร่วมกันจัดงานสงกรานต์ประจำปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี และรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ใช้ชื่องานว่า “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก” ขึ้นเป็นปีที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 โดยคาดหวังให้เกิดความสนุกสนานกับทั้งเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน สืบสานประเพณี และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล เพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจังหวัดภูเก็ตคาดหวังว่าปีนี้จะไม่ติดอันดับการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย


ผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยนั้นสูงมาก ปัญหาสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงติดอันดับโลก เพราะคนดื่มแล้วขับรถ คนไทยเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีละมากกว่า 26,000 คน บาดเจ็บ พิการอีกมากมาย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายปีละมากกว่า 2 แสนล้านบาท ปัญหาสังคมจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งอาชญากรรม ทะเลาะวิวาท ฆ่า ข่มขืน ท้อง แท้ง ทิ้งลูก สูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก (ข้อมูลจาก Stopdrink.com)


เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุดของปี โดยเฉพาะสถิติอุบัติเหตุในช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน ของทุกปี จากสถิติที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2557-2561) พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “7 วันอันตราย” เฉลี่ยถึงประมาณ 388 คน หรือวันละ 55.42 คน โดยวันที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือวันที่ 13 เมษายน ปัจจัยเสี่ยงหลักได้แก่ พฤติกรรมการเมาแล้วขับ พฤติกรรมการขับรถเร็ว พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์และซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้เสียชีวิตสูงสุดร้อยละ 80 คือกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC)


เพื่อตอบสนองมาตรการของรัฐบาลในการลดอุบัติเหตุและสร้างความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ จังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นดังกล่าว จัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก” โดยเน้นแนวคิดคือการเล่นสงกรานต์แบบปลอดแอลกอฮอล์ และสอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีไทย”


พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล ผู้กำกับการสภ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า ส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตยินดีให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการเล่นน้ำสงกรานต์ อำนวยความสะดวกในด้านการจราจรสำหรับการจัดงานบนถนนดีบุก ในวันงานต้องตรวจตราผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวด ในเรื่องการพกพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สิ่งเสพติด และอาวุธ รวมถึงผู้มีอาการมึนเมาสุรา ห้ามเข้ามาในบริเวณงานการแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจดูแลทั้งส่วนหน้า ด้านทางเข้า ทางออก บริเวณเวที ทางด้านหลัง และบริเวณงานโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สนุนสนาน ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี และคาดหวังว่า เทศกาลดังกล่าวไม่เกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย


นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า “ในนามของเทศบาลนครภูเก็ต ยินดีที่ภาคเอกชน ได้ริเริ่มทำกิจกรรมดี ๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และเปิดโอกาสให้ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางเทศบาลนครภูเก็ตยินดีและมีความพร้อมอย่างยิ่งในการสนับสนุน ทั้งพื้นที่ในการจัดงานที่ปีนี้ได้ขยายพื้นที่มาจัดบนถนนดีบุก และบางส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เป็นปีที่ 2 นอกจากนั้นทางเทศบาลยังได้สนับสนุนกำลังอาสาสมัครป้องกันพลเรือน (อป.พร) เพื่อตรวจตราผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวด รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในบริเวณงาน แผงกั้นสำหรับจัดงาน รถน้ำเพื่อบริการน้ำสำหรับผู้เข้าร่วมงาน และสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมงาน และสนุกสนานกับงานสงกรานต์ตามประเพณีอันดีของเราต่อไป”


นายมนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของททท. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อการมาเข้าร่วมกิจกรรม และบรรลุเป้าหมายของการจัดงาน นอกเหนือจากนั้น ททท.ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซุ้มสรงน้ำพระตามประเพณีสงกรานต์ และจัดซุ้มถ่ายรูป สงกรานต์วิถีไทย ตามนโยบาย อะเมสซิ่งไทยเท่ และได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมแต่งผ้าไทยมาร่วมงาน แต่งผ้าไทยโดนใจได้รางวัลจะได้รับของที่ระลึกจากทางททท.กลับบ้านอีกด้วย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงประเพณีการละเล่นสงกรานต์แบบไทย และใส่ใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยร่วมกันอีกด้วย”


สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก thaihealth


นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี และรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลในงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์บนถนนดีบุก” โดยคาดหวังให้เกิดความสนุกสนานกับทั้งเยาวชนและประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน สืบสานประเพณี และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย ตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์”


นางสาวสมรุจี สุขสม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้ารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ทางจังหวัดภูเก็ตให้ทาง สสส. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานสงกรานต์โนแอล ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้วถือเป็นตัวอย่างเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อลูกหลานของตนเองในการสร้างพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล์ และปลอดความเสี่ยงต่าง ๆ โดยมีเด็กเยาวชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่เอกชนเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่จัดสภาพแวดล้อมที่ดีที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถปล่อยให้ลูกหลานมาเล่นน้ำได้อย่างสบายใจ การสร้างพื้นที่เล่นน้ำที่มีความปลอดภัยนั้นต้องใช้ความกล้าหาญเชิงนโยบายและความร่วมมือร่วมใจของเจ้าภาพหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก สงกรานต์โนแอลที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตทำได้ดีจนขยายผลสู่การสร้างพื้นที่เล่นน้ำบนถนนหน้าห้างสรรพสินค้านี้ และกลายเป็นตัวอย่างให้พื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต และทั้งประเทศได้ใช้เป็นแบบอย่างในการสนับสนุนมาตรการโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำของรัฐบาล เพราะเมื่อมีความปลอดภัยมากผู้คนก็จะยิ่งเข้ามาร่วมงานมากขึ้นเป็นการทำเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเป็นการพิสูจน์ว่าการไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเทศกาลสงกรานต์เป็นเรื่องที่ทำได้ผู้คนยังสนุกปลอดภัยโดยไร้แอลกอฮอล์


นางสาวปาณิศา โกยสมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต กล่าวว่า “งานสงกรานต์โนแอล จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 13 เมษายน 2555 เพื่อตอบสนองเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งชาวภูเก็ตท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวให้ได้มีสถานที่เล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ตามวิถีไทย และมีความปลอดภัย โดยเล็งเห็นถึงอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน โดยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2559 จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เป็น 1 ใน 5 งานสงกรานต์ของประเทศไทยที่น่าเที่ยวที่สุดจากเวป MThai เป็น 1 ใน 12 พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์วิถีไทยทั่วประเทศ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2561 เป็น 1 ใน 112 พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยทั่วประเทศ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2561 และเป็น 1 เดียวในประเทศไทยที่ใช้ชื่องาน สงกรานต์โนแอลกอฮอล์ เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2561 มียอดผู้เข้าร่วมงานถึง 19,571 คน ในปีนี้เป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนในการร่วมจัดงานบนถนนดีบุก


นายปิยะวิทย์ ธรรมพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการภาคใต้ บริษัท แอดไวซ์ไอที อินฟินิท จำกัด กล่าวว่า “มีความพร้อมในการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเป็นนโยบายจากส่วนกลางในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของท้องถิ่น ยิ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐบาลในการสืบสานประเพณีและรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักในเรื่องการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเพื่อลดสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้รวบรวมพลังจากพันธมิตรและคู่ค้าคือ ETECH UPS, Color Fly, Syndrome, Hikari, Lenovo, Asus ROG, Dell, King IT, Tsunami, HP, SUN UPS, ZOTAC, D-LINK, Neolution, MD-TECH, SAMSUNG มาร่วมกันสนับสนุนการจัดงานอีกด้วย รวมถึงการการจัดบูทกิจกรรม ซุ้มทางเข้างาน และนำดีเจชั้นนำจากกรุงเทพมหานคร และวงดนตรีมากฝีมือมาแสดงคอนเสิร์ตให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าชมฟรีอีกด้วย”


นายศราวุธ ทองสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายขายภาค 2 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนหลักที่สนับสนุนกิจกรรมของชาวภูเก็ตตลอดมา ในปีนี้ทางเราได้เห็นความสำคัญของการจัดงานเพื่อรณรงค์การงดบริโภคแอลกอฮอล์ในงานสงกรานต์ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน น้ำดื่มหาดทิพย์ ผลิตภัณฑ์โค้ก และผลิตภัณฑ์จากหาดทิพย์ บูทกิจกรรม ซุ้มเกม เพื่อให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจจริงในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์นี้อย่างยิ่ง


นายวัชร จารุอริยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทเกอร์มวยไทย จำกัด กล่าวว่า ยินดีสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงกรานต์โนแอลที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและรณรงค์ให้ทุกชีวิตปลอดภัยเมื่อปลอดแอลกอฮอล์


สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก thaihealth


สำหรับสถานที่จอดรถผู้มาร่วมงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์บนถนนดีบุก” ด้านหน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต  วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 17.00-22.00 น. มีดังนี้


1.ที่จอดรถศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ทั้งหมด (เข้าทางซอยโรงแรมสุขสบาย)


2.ที่จอดรถตรงกันข้ามอาคารวานิชพลาซ่า ถนนหลวงพ่อ


3.ที่จอดรถถนนมนตรี ถนนหลวงพ่อ ถนนเทพกระษัตรี ถนนถลาง ถนนภูเก็ต ถนนทุ่งคา ถนนดีบุกด้านวัดมงคลนิมิตร และถนนโดยรอบถนนดีบุก


สำหรับท่านที่เช่าที่จอดรถประจำที่ลานจอดรถ ลานมังกร สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถที่ 2 ของศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต ตามหมายเลขทะเบียนที่กำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สงกรานต์โนแอล – Songkran No Alcohol หรือโทร. 089 474-5253


กฏกติกาสงกรานต์โนแอล 2562 – หลาดปล่อยของ


1. ห้ามแอลกอฮอล์ – No Alcohol


2. ห้าม แป้ง – No Powder


3. ห้ามน้ำแข็ง – No Ice


4. ห้ามโฟม – No Foam


5. ห้ามใช้สี – No Color


6. ห้ามบุหรี่ – No Cigarette


7. ห้ามถอดเสื้อ – Keep your Top on


8. ห้ามคนเมา – No Drunk


9. ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง – No High Pressure Water Gun


10. ห้ามทะเลาะวิวาท – No Quarrel


11. ห้ามพกพาอาวุธ – No Weapons

Shares:
QR Code :
QR Code