สงกรานต์เจ็บตายน้อยลง 11%

ที่มา : MGR Online 


สงกรานต์เจ็บตายน้อยลง 11%  thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.ชี้ตายจากอุบัติเหตุ "สงกรานต์" ลดลง เพราะใส่ใจสวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้น ลดเจ็บตายลง 11.76% เผยเข้ารักษาใน รพ. 28,504 ราย ขณะที่การตรวจเลือดหาแอลกอฮอล์เจอในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี กว่า 80 ราย ระบุเอาผิดคนทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 159 ราย


เร็วๆ นี้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการเสียชีวิตช่วง 7 วันอันตายสงกรานต์จำนวน 390 ราย ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่มีผู้เสียชีวิต 442 ราย ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตถือว่าลดลงจากจากปีก่อนร้อยละ 11.76 จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์มีการสวมหมวกนิรภัย 3,594 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57 คาดเข็มขัดนิรภัย 786 คน ร้อยละ 26.55 ซึ่งเป็นผลจากการที่ประชาชนได้ให้ความใส่ใจความปลอดภัยมากขึ้น โดยการใช้อุปกรณ์นิรภัย เช่น สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและซ้อนท้าย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เป็นต้น


นพ.โสภณ กล่าวว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. 2560 มีผู้บาดเจ็บ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัด 28,504 คน ในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 4,189 คน พบมีการดื่มสุรา 8,229 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 1,671 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้ที่ดื่มสุราทั้งหมด จากความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการเจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่รถทั้ง 2 ฝ่าย ที่ประสบอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ข้อมูลระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2560 ดำเนินการเจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ส่งตรวจ 610 ราย แยกเป็นผู้ขับขี่ 553 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี 84 ราย คู่กรณีของผู้โดยสาร 39 ราย คู่กรณีของคนเดินเท้า 9 ราย และไม่ทราบว่าเป็นคู่กรณี 9 ราย


นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า การตรวจเตือนบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วงวันที่ 11-17 เม.ย. 2560 ผลตรวจเตือนทั้งหมด 3,264 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร เป็นต้น พบผู้ประกอบการทำผิดและส่งดำเนินคดี 159 ราย ได้แก่ 1.ขายในช่วงเวลาห้ามขาย 60 ราย 2.ขายในสถานที่ห้ามขาย 42 ราย 3.ส่งเสริมการตลาด 19 ราย 4. ไม่มีใบอนุญาตขาย 16 ราย ซึ่งกระทำความผิดตาม พรบ.สุรา ของกรมสรรพสามิต มีโทษปรับ 500-2,000 บาท 5. ดื่มในที่ห้าม 14 ราย 6.ขายด้วยวิธีลด แลก แจก แถม 3 ราย มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 7.ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 4 ราย มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 20,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 8.อื่นๆ 1 ราย

Shares:
QR Code :
QR Code