สงกรานต์ร้อยเอ็ด ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สงกรานต์ร้อยเอ็ด ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย thaihealth


ชาวร้อยเอ็ดพร้อมใจกันจัดงาน "สงกรานต์ร้อยเอ็ด ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย" ต้อนรับเทศกาลปี 2562


ที่ถนนข้าวหอมมะลิ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส่วนราชการ สถานศึกษา พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน ภายใต้ชื่อการจัดงานว่า "สงกรานต์ร้อยเอ็ด ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย" เพื่อส่งเสริมสืบสานเทศกาลงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพตามแนวทาง "วัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์" กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาให้ประชาชนได้สักการะบูชาและสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ การประกวดอาหารอีสาน ประกวดผู้สูงอายุ ประกวดทูตสงกรานต์ร้อยเอ็ด Boy And Girl และการแข่งขันกีฬามวยบึงพลาญชัย


โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชยอิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code