สงกรานต์ปีนี้ปลอดเหล้า กทม.สั่งเข้มทุกพื้นที่-ฝ่าฝืนเตือนถึงตัว

กทม.ชี้สงกรานต์ปีนี้ “ปลอดแอลกอฮอล์” สั่งเข้มเจ้าหน้าที่จัดงานคุมทุกพื้นที่ พร้อมมีป้ายประกาศเตือน หากฝ่าฝืนมีสิทธิโดนเจ้าหน้าที่เข้าไปเตือนถึงตัว

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การจัดงานสงกรานต์ในปีนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำนักงานเขตเป็นผู้จัดงานในพื้นที่เขต เพื่อให้การดูแลควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผู้จัดงานจะทำให้การควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปได้ยาก โดยในทุกพื้นที่ของการจัดงานจะมีการติดป้ายเขตปลอดแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการเตือน

หากพบมีการฝ่าฝืน หรือมีพื้นที่ใดจัดงานไม่เหมาะสม ขอให้แจ้ง กทม. ที่สายด่วน โทร.1555 หรือสำนักงานเขตเพื่อ กทม.จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสนับสนุนการทำงานด้วย

โดยก่อนหน้านั้น ได้รับจดหมายเปิดผนึกจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพ และเครือข่ายเกสรชุมชน และสมาชิกเครือข่ายกว่า 50คน เพื่อให้ กทม.มีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันปัญหาความรุนแรงการคุกคามทางเพศและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยกลุ่มเครือข่ายฯ มีข้อเสนอ คือ 1.การวางแผนเชิงรุกรับมือกับปัญหา อาทิ สร้างกลไกระงับเหตุ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ การรับแจ้งข่าวร้องทุกข์ และหากพื้นที่ใดที่จัดงานแล้วเกิดเหตุโดยมิได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขพื้นที่นั้นจะต้องรับผิดชอบ

2.มีนโยบายให้แต่ละเขตจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้หญิงและเด็กและเป็นการลดพื้นที่เสี่ยง

3.ขอให้เข้มงวดกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็ก คนเมาขาดสติ ขายโดยไม่มีใบอนุญาต รวมถึงการเร่ขายและขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ข้อสำคัญคือกำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่เป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง

และ 4.ขอให้พึงตระหนักว่าการทำกิจกรรมร่วมกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กทม.จะตกเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งซีเอสอาร์ ให้ธุรกิจบาป และมีความหมิ่นเหม่ต่อการกระทำความผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ทั้งมาตรา 30และมาตรา 32

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่กลุ่มเครือข่ายและเยาวชนตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว กทม. โดยสำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอด ในทุกๆ เทศกาลได้มีการออกหนังสือเตือน เพื่อป้องกัน ปราบปรามและแนะแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สำนักงานเขตในฐานะเจ้าพนักงานเข้าควบคุมดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์อีกทั้งมีโครงการต่างๆ ที่ชักชวนให้ประชาชนเยาวชน หันมาให้ความสนใจกับพระพุทธศาสนาและห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสำคัญๆ อาทิ โครงการสวดมนต์ข้ามปี ในเทศกาลปีใหม่ โครงการรักแท้ รักธรรม ในวันวาเลนไทน์ โครงการธรรมะในสวน เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ