สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนไอยรา จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวสงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

สงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนไอยรา จ.สุรินทร์

วันที่ 3 เม.ย.55 จังหวัดสุรินทร์ โดยนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการสงกรานต์ปลอดเหล้า) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวสงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

โดยปีนี้จะจัดโซนนิ่งถนนหน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ ระยะทางประมาณ 500 เมตร ให้ประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างปลอดภัย  โดยใช้ชื่อถนนว่า “ถนนไอยรา” ซึ่งหมายถึง ถนนช้าง ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคูเมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในงานก็จะมีการเล่นพื้นบ้าน การแต่งกายย้อนยุค การประกวดซุ้มอาหาร การรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ โดยในวันที่ 12 เม.ย.นี้จะมีการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ หน้าเทศบาลเมืองเมืองสุรินทร์ มีกิจกรรมรำวงย้อนยุค กันตรึม เรือมอันเร อาหารปลอดภัย รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การแสดงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 

เรื่อง: ธงชัย พูดเพราะ
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code