สงกรานต์นี้ ใช้รถ-ใช้ถนน อย่างระมัดระวัง

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ 


สงกรานต์นี้ ใช้รถ-ใช้ถนน อย่างระมัดระวัง  thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.เตือนประชาชนช่วงสงกรานต์ ใช้รถ-ใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ช่วยลดอุบัติเหตุการจราจร


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มที่บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด คือ กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน (อายุ15–24 ปี) ซึ่งกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีการดื่มสุราแล้วได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดด้วย โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดบนถนนทางหลวง ส่วนช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือ 14.00-20.00 น. โดยวันที่ 13 เมษายนของทุกปีจะมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด


ทั้งนี้ ในการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ จากการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่ามีอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 และคาดว่ายังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และจากข้อมูลข้างต้นอาจวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ประสบอุบัติเหตุมักดื่มสุราขณะเล่นน้ำสงกรานต์จนกระทั่งกลับบ้านหรือไปสังสรรค์ต่อ ซึ่งสัมพันธ์กับในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เมื่อขึ้นไปบนถนนทางหลวงที่มียานพาหนะจำนวนมาก จึงอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้มาก 


กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนว่าในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจารจรอย่างเคร่งครัด ผู้โดยสารรถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ส่วนผู้ขับขี่และโดยสารจักรยานยนต์ก็ควรสวมหมวกนิรภัยทุกคน ไม่ขับขี่เมื่อมีอาการมึนเมาหรือดื่มสุรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคคลที่อายุไม่เกิน 20 ปี หากพบเห็นหรือเกิดอุบัติเหตุให้แจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ฉุกฉิน โทร 1669 หรือประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Shares:
QR Code :
QR Code